گروه SS501

 

اینم از گروه ss501
که  در ردیف بالا وسطی کیم هیونگ جونه (لیدر گروه)که (جیهو) در پسر ها فراتر از گل ها و بوسه ی شیطنت آمیز بازی کرده!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More