سلام دوستای گلم

لطفا بهم بگید چه پستایی براتون بزارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321 CommentsClose Comments

321 Comments

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  ____ (¯ `•?.•´¯)
  _____ (_.•´/|\`•._)
  _______ (_.:._)__(¯`:´¯)
  __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.?.•´¯)
  (¯ `•??.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._)
  (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶
  __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶
  ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶
  _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶
  ______(¯ `C.?.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
  ______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶
  _______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
  ¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶(¯`:´¯)¶ _¶(¯ `•K?.•´¯)¶¶¶
  ¶¶¶(¯ `Y.?.•´¯ )¶ (_.•´/|\`•._)¶
  ¶¶¶(_.•´/|\`•._) ¶¶ _ (_.:._)¶¶
  ¶¶¶¶¶¶(_.:._)¶¶¶_ ¶¶¶¶ ¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`:´¯) ¶¶ ¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶(¯ `•.?.•´¯)¶¶ ¶¶¶
  ____¶¶¶¶ ¶¶ (_.•´/|\`•._)¶¶¶ ¶¶¶
  ___¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ¶ (_.:._)¶__¶¶¶ ¶¶
  ___¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ ¶¶¶___¶¶ ¶¶
  _¶¶¶¶ ¶¶¶¶___¶¶¶ ¶¶¶¶____¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶____ ¶¶¶ ¶¶¶¶_____¶
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———سلام آوا جون اگه یه درخواست ازت کنم قبول می کنی؟؟؟

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم
   حتما اگه برام مقدرو باشه حتما حتما
   بگو عزیزم.

   • VERONIKA
    Posted at 0Likes

    SALAM AVA JAN MAN TAZE BE INJA OOMADAM VA ETELA AT ZYADI NADARAM LOTFAN MAN RA RAHNAMAII KON

   • فاطمه
    Posted at 0Likes

    لطفا سلنا باجاستین بگذار

    • امیر
     Posted at 0Likes

     اخه این جاسیتین بیبر اسکل چی هست که عکسشم بزاره

  • عبداله مارامایی
   Posted at 0Likes

   سلام عزیزم من تو رو درک میکنم در چه دورانی رو به سر میبری

  • مریم
   Posted at 0Likes

   مرسی خوب بود

  • Anonymous
   Posted at 0Likes

   عسیسم عکساى دختراى کره اى هم بزار
   درضمن
   عکس پسر هم بزار تا آیدى نیمبازمو لو بدم:D

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  راستی آوا جون نماز روزه هاتون قبول ¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶
  ____________¶¶
  _____________¶
  ____________¶
  ___________¶
  __________¶
  ________¶__¶¶¶_________¶¶¶
  ________¶_¶___¶_¶¶¶¶¶_¶___¶
  ______¶__¶__¶__¶_____¶__¶__¶
  _____¶___¶_¶¶¶_________¶¶¶_¶
  _____¶___¶_________________¶
  ______¶___¶_______________¶
  ______¶¶___¶__¶¶_____¶¶__¶
  _____¶__¶__¶__¶¶_____¶¶__¶
  _____¶__¶__¶_____¶¶¶_____¶
  _____¶___¶_¶____¶___¶___¶
  ______¶______¶___¶¶¶___¶
  _______¶______¶¶_____¶¶
  ________¶_______¶¶¶¶¶__¶¶
  _________¶______________¶
  ___________¶¶¶¶___________¶
  _____________¶________¶____¶
  _______¶¶¶___¶_________¶____¶
  ______¶___¶¶¶¶________¶¶¶¶__¶
  ______¶______¶_______¶____¶_¶
  ______¶______¶______¶_____¶¶

  • Posted at 0Likes

   مرسی دوست گلم
   قبول حق
   نماز روزه شما هم قبول باشه

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  ______________,*-:¦:-*
  ___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦:-*
  _۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _______۰♥۰,*-:¦:-*
  _____۰,*-:¦:-*
  ____*-:¦:-*_____۰♥۰♥____♥۰♥۰
  __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰
  _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰
  _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  ____*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  ______*-:¦:-*_____۰♥۰۰۰♥۰
  _________*-:¦:-*____۰♥۰
  ______________,*-:¦:-*
  ……..¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸سهلام آوای مهلبون

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااااااااام فروغ جوووووووووونم
   چطوری عزیزم؟

   • علی
    Posted at 0Likes

    خوبم ………ولی من فروغ نیستم علی هستم.

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  بازم سلام نمی دونم چرا بی خوابی زده به سرم اونم از نوع بدجورش اصلا خوابم نمیبره!!
  !!! ________$$$$$$
  _________________$$$$$$$$
  ________________$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$
  __________________$$$$$$$$$$___
  ____________________$$$_$$$$$$_$$
  __$$$___$$$ _________$$$_$$$$$_$$
  _$$$$$_$$$$$_______$$$$$$_$$$$$
  _$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$
  _____$$$$________$$$$$$$$$$$$
  _______$__________$$$$$$$$$_$$$
  ________$__________$$$$$$$$__$$$
  _________$_________$$$$$$$____ $$
  __________$_______$$$$$$$$_____$$
  ___________$_____$$_$$$$$$_____$$
  ____________$___$$__$$$$$$$___ $$
  _____________$_$$___$$$$$$$$__$$
  ______________$_____$$$$$$$$___
  _______________$____$$$$$$$
  ____________________$$$$$$
  ____________________$$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____LOVE____________$$$$$
  ____________________$$$$$$
  ____________________$$$$$$$
  ____________________$$$$$$$$
  ____________________$$$$_$$$$
  ____________________$$$$__$$$$
  ____________________$$$$__ $$$$
  ____________________$$$$___$$$$
  __________________ $$$$$___$$$$$
  _________________ $$$$$$___$$$$$$
  ___________________$$$_____$$$_$
  _________________$$$_$__$$$$__$

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااااااااااام عزیزم
   چقدر این خانمه بامزه است
   مر سی دوست گلم

   • مهسا
    Posted at 0Likes

    سلام عزیزم

   • ویشکا
    Posted at 0Likes

    واقعا عالی بود .مرسی عزیزم…

  • Anonymous
   Posted at 0Likes

   مرسی گلم

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  خواهش می کنم آوا جون .آهان درخواستم:میشه یه چندتا عکس از مایلی سایرس بذاری ؟البته اگه برات مقدورهستش ♥☆ ☆

        ♥     ♥★

            ♥           ♥

         ♥   ★       ♥

        ♥          ♥★    ♥

   ☆       ♥


  ♡   ♥    ♥

         ★    ♥

       ☆          ♥   ♥

    ♥     ♥


   ★  ♥★

         ♥     ♥


  ♡     ☆     ♡

   ♥       ♥

     ♥

        ♥          ♥ ☆   ♥

        ♥      ♥

            ♥           ♥

   ♥           ♥

         ♥      ☆    ♥

         ♥
  ♥     ☆  ♥

     ♥

        ♥      ♥

            ♡           ♥

         ♥         ♥

      ☆    ♥

        ♥          ♥    ♥

        ♥         ♥  ☆  ♥

             ♥

                 ♥   ♥

    ♥     ♥★

     ♥

    ☆     ♥    ♥★

      ♡   ♥          ♥

   ♡♡

     ♥

        ♥  ★    ♥

  • آوا
   Posted at 0Likes

   باشه عزیزم
   حتما واقعا ممنون که کمکم کردی.

  • سپینود
   Posted at 0Likes

   بابا چه خبره

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای مرررررررررررررررررررررررسیییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  آوا جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون عاشقتم مرسی مرسی~~~~~~~~$$$$
  ~~~~~~~~~~..$$**$$
  ~~~~~~~~~…$$$**$$
  ………………. $$$~~~’$$
  ~~~~~~~~$$$”~~~~$$
  ~~~~~~~~$$$~~~~.$$
  …………..~~$$~~~~..$$
  ~~~~~~~~$$~~~~.$$$
  ….~~~~~~ $$~~~$$$$
  ~~~~~~~~~$$$$$$$$
  ~~……~~~~$$$$$$$
  ~~~~~~~.$$$$$$*
  ~……..~$$$$$$$”
  ~~~~.$$$$$$$….
  ~~~$$$$$$”`$
  ~~$$$$$*~~~$$
  ~$$$$$~~~~~$$.$..
  $$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
  $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
  $$$~~~~$$$*~’$~~$*$$$$
  $$$~~~’$$”~~~$$~~~$$$$
  ۳$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
  ~$$$~~~$$$~~~’$~~~~$$$
  ~’*$$~~~~$$$~~$$~~:$$
  ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$”
  ~~~~~$$*$$$$$$$$$”
  ~~~~~~~~~~““~$$
  …………………………..’$
  ~~~~~~~~..~~~~~~$$
  ~……….~$$$$$$~~~~$$
  ~~~~~$$$$$$$$~~~$$
  ~~~~~$$$$$$$$~~~$$
  ~~~~~~$$$$$”~~.$$
  ~~~~~~~”*$$$$$

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیییییییییییییییییییییزم
   منم عاشقتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
   وظیفه بود فروغ جونم
   تنها کاری که می تونستم دربرابر مهربونی هات انجام بدم.

  • باران
   Posted at 0Likes

   خوبی چند ساله هستی

 • آرامیس
  Posted at 0Likes

  ممممممممممممممممممممممممممممممممنننننننننننننننننننننننوووووووووووووووووووووووووونننننن

  • آوا
   Posted at 0Likes

   سلام آجی جونم
   قابل شما رو ندا ره عزیزم.

 • نیلو
  Posted at 0Likes

  خیلیییییییییییییی نازن ممنون آجییییییییی

  • آوا
   Posted at 0Likes

   سلام به آجی نیلو
   مرسی عزیزم.

 • یه دوست
  Posted at 0Likes

  مررررررررررررسی مثل همیشه فوق العاده بووووووووود دوست دارم گگگگگگگگگگگگگگلممممممممم

  • Posted at 0Likes

   وای مرسی الان دارم بال در میارم نمی دونی چقدر خوشحال شدم وقتی دیدم سر زدی!!
   i love uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy muchchchchcyh

 • یه دوست
  Posted at 0Likes

  اوا جون به ترینه بهترینایی

  • Posted at 0Likes

   مرسی عزیییییییییییییییییییزم معلومه که خودت بهترین بهترینایی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   واقعا خوشحالم که برگشتی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  • سپینود
   Posted at 0Likes

   اخر اسم تو یه دوست کیه البته اگه دوست داری اجیییییییییییییییی

 • یه دوست
  Posted at 0Likes

  بابااااااااااااااااااا تودیگه کی هستی دس شیطونو ازپشت بستی اوا جونم

  • Posted at 0Likes

   میون صدتا آدم بگو کجا نشستی!!!!!!!!
   هه ممننون آجی جونم

   • آشنا
    Posted at 0Likes

    خیلی دوست دارم آوا جونم

 • نگار
  Posted at 0Likes

  سلام عکسای باحالی بود ولی من کلا از سلنا خوشم نمیاد

  مرسی

  • Posted at 0Likes

   سلام نگار جون
   خوشحالم که بهم سر زدی.

  • سپینود
   Posted at 0Likes

   نگار جون خواهش می کنم فامیلتو بگو

 • Trackback: عکس های سلنا گومز ۵ | پارک پارسه!
 • ghazal
  Posted at 0Likes

  mahshaaaaaaaaaaar booooooooooooood

  • Posted at 0Likes

   اوه شما خودت محشری عزیزم.

   • سپینود
    Posted at 0Likes

    اوا جون شما خودتون مهشری

 • ایمان
  Posted at 0Likes

  @……………@………[email protected]…………@@@@@………@ @@………[email protected]@……@…[email protected]……@………@……@…[email protected] @[email protected]……[email protected]@…[email protected]………@…[email protected]………@…[email protected]………@ @[email protected]……@[email protected][email protected]@@@@……@@@@@…[email protected]@@@@ @…@…[email protected]…@…[email protected]………@……………@…[email protected]………@ @…[email protected]@…[email protected][email protected]………@……………@…[email protected]………@ @…[email protected]@…[email protected][email protected]………@……………@…[email protected]………@ @……@……[email protected][email protected]………@……………@…@………[email protected]

  بدو بیا……. منتظرم…

 • ایمان
  Posted at 0Likes

  یعنی اپم:)

 • ایمان
  Posted at 0Likes

  ببخشید

 • فائزه
  Posted at 0Likes

  عالییییییییییییییییییییییییییییییی بود موفق باشی گولم

  • Posted at 0Likes

   سلام فائزه جون
   شما خودت عالی هستی عزیز م.

  • mehman
   Posted at 0Likes

   گولم؟!!!

 • زهرا
  Posted at 0Likes

  سلا عسیسم عالی بود فدایی داری گلم میسی اگه واست مقدور بود از جاستین بیبرم عکس بذاری ممنون میشم ۲باره میسی

  • Posted at 0Likes

   سلام زهرا جونم
   ممنونم عزیزم شما خودت عالی هستی عزیزم
   باشه حتما

 • ana
  Posted at 0Likes

  slam azizam agar metony mano lenk kon va beman sar bezan

 • سا حل
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جوووووون عکسا محشر بودن مسی ازت

  • Posted at 0Likes

   سلام ساحل جونم
   عزیزم خودت محشری
   خوشحال می شم دوستم باقی بمونی

 • سی سی
  Posted at 0Likes

  اوا جون عکسات عالی بود.مر۳۰

  • Posted at 0Likes

   سلام سی سی جون
   مرسی عزیزم
   نظر لطفته.

 • مریم
  Posted at 0Likes

  _†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡†††††††††‡‡‡†
  __†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡†
  ___‡۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†۸¶¶¶۸‡‡††††††††††††††††††
  ___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
  ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸‡‡‡‡‡‡
  ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  _____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸‡‡‡۸۸‡‡‡‡‡۸۸‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶۸‡†
  ____††‡‡‡۸۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸‡۸۸۸۸‡‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸†††
  ____‡¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸¶¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡†††
  ___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡†††‡‡‡۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸¶¶‡‡†‡††††
  ____۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡†††††††‡۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡††††††
  ____†¶¶۸۸۸۸۸۸¶¶¶¶۸††††††††††‡‡‡‡†۸۸۸‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
  _____‡¶۸۸۸۸۸۸۸¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
  _______¶¶¶۸۸۸¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
  __________۸¶¶¶¶۸۸‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
  ___________¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
  ___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
  ___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
  ___________‡‡‡‡‡‡۸‡۸‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
  ___________‡‡‡۸۸۸۸¶۸¶¶‡¶¶¶‡†‡۸۸‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ___________‡۸۸۸۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ___________‡۸¶۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡†††‡††‡††‡‡††۸¶۸۸‡‡‡‡‡
  ____________‡¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶۸۸‡‡
  _____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡††۸‡۸۸†††‡‡‡‡
  ________________†¶¶¶¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡۸۸‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
  ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ____________________‡¶¶¶¶¶¶†۸‡‡۸۸‡۸۸۸۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  _____________________†۸¶¶¶¶۸۸۸۸۸¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
  ______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸۸
  ________________________†۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸‡۸¶
  __________________________†¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸¶¶

  آپم
  لبانیبشتل لبانئوبیئنااادنیملفابلا

 • آزاده
  Posted at 0Likes

  سلام آوا خانوم هاشا به معرفتت که هنوز من جزو دوستاتم ازت خیلی مچکرم عکسایه آبشارا هم بزار میتونی عکسای خنده دار هم بزاری خیلی دوست دارم باااااااااااااااااااااااای

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااااااااااااااام آزاده
   شمایییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!همون آزاده؟
   ایول خوش اومدیییییییییییییییییییییییی خیلی زیاد
   واقعا خوشحالم کردی عزیزم
   باشه عزیزم ایشالله آخرای هفته ی دیگه می زارم.

 • آزاده
  Posted at 0Likes

  جواب نمیدی

  • Posted at 0Likes

   عزیزم نبودم
   واقعا خوشحالم کردی

 • آزاده
  Posted at 0Likes

  عزیزم

 • آزاده
  Posted at 0Likes

  باشه سرت شلوغه من رفتم

  • Posted at 0Likes

   عزیزم نبودم آزاده جوووووووووووونم

 • آزاده
  Posted at 0Likes

  بازم بهت سر میزنم با معرفت

 • zahra
  Posted at 0Likes

  ممنون عزیزم

 • دریا
  Posted at 0Likes

  آوا جون عالی بود عزیزم.

  موفق باشی

  • Posted at 0Likes

   سلام دریا جون
   ممنون از شما دوست خوبم
   شما هم موفق باشی

 • ana
  Posted at 0Likes

  mamnoon

 • آرزو
  Posted at 0Likes

  سلام خوجله خوفی
  چه سایته توپی داری مال منم خوجله حتمه بیا تمامه عکساتو پرینت کردم زدم به دیواره اتاقم اخه خیلی جاستینو سلنارو دوس میدارم

  • Posted at 0Likes

   سلام ارزو جونم
   ممنونم عزیزم به لطف شما عالیم.تو خوبی؟
   اتفاقا وب تو هم خیلییییییییی خوشگل بود عزیزم.

 • سعید
  Posted at 0Likes

  خیلی توپ طراحی کردی عزیزم موفق باشی

  • Posted at 0Likes

   خواهش می کنم سعید جان
   شما هم موفق باشی

 • آرزو
  Posted at 0Likes

  سلام نفسم
  ممنون که لینکم کردی
  عاشقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دوس داشتنی

 • sevda
  Posted at 0Likes

  linkkkam koonnnn!!!!!!!

  • Posted at 0Likes

   باشه عز یزم.حتما.با چه عنوانی بلینکمت؟

 • فاطمه جون
  Posted at 0Likes

  دوستت دارم وحتی ابجی ندا
  رم بهت می گم ابجی سلنا

  راستی من ۱۱ سالم هست

  • Posted at 0Likes

   سلام فاطمه جون
   خوبی عزیزم؟
   ممنونم دوست خوبم راستی من آوا هستم.

 • ستايش
  Posted at 0Likes

  لطفا عکس از ریحانا بذار

 • مریم
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون! من مریم ام ۱۳ سالمه !
  یه سوال داشتم ! خواننده و بازیگر نوجوان آمریکایی (که موهای صاف و زردی داره!) همین خانم سلنا گومز هست؟

 • shadi
  Posted at 0Likes

  mikhastam bedonam selena ezdevaj nakarde va ba jastin che nesbati dare

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم
   نه ازدواج نکرده با جاستین هم g.f -b.f هستن.فکر نکنم با هم ازدواج کنن.

 • سعید
  Posted at 0Likes

  مرسی عزیزم عکساتون خیلی قشنگ بودن دمت گرم

  • Posted at 0Likes

   دم شما گرم آقا سعید
   ممنونم از لطفت

 • کورش
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون خوبی خواهش میکنم اگه میشه از سلنا sho , video بزار

  • Posted at 0Likes

   سلام کوروش جان.
   متاسفانه طبق قوانین سازمان جرایم رایانه ای نمی تونم این کارو بکنم.وگرنه خودمم خیلی دوست دارم کلیپ ها و موزیکاشو بزارم ولی اگه این قوانین تغییر کردن حتما.

 • الهام
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جججججججججججججججججججججووووووووووووووووووووننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  امتحان زبان دارم برایم دعاکن عععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااششششششششششششششششششششششششششششششششققققققققققققققققققققققققتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتممممممممممممممممممم

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست خوبم
   چشم عزیزم حتما

 • علی
  Posted at 0Likes

  سلام عزیز دل برادر
  عالی و بی نظیر بود ممنون A.H
  !!!!

  • Posted at 0Likes

   سلام داداش
   خوبی؟
   مرسی از لطفت

 • سار ناناز
  Posted at 0Likes

  خوب بود مرسی

 • مهتا
  Posted at 0Likes

  واه وا واه واه اواه واه واه واه واه واه واه واه
  چه قدر لووووووووووس
  آوا جون با تو و سلنا جون نبودم
  با داش علی بودم

 • فروغ
  Posted at 0Likes

  😉

 • فرناز
  Posted at 0Likes

  سلام*******************************م خیلی عکسا جالب بود mer30عزیزم.

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست خوبم
   مرسی از لفت دوست گلم.

 • فرناز
  Posted at 0Likes

  دوباره سلام میخواستم بگم که عکسهای خانوادگی سلنا رو بزاری ممنون میشم .بابای

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم.
   اگه تونستم پیدا کنم چشم

 • سحر
  Posted at 0Likes

  عالی بود لطفا عکسای جدیدشوبه ایمیلم بفرستید

  • Posted at 0Likes

   سلام سحر جونم.
   متاسفانه به خاطرمحدودیت سیستم جی میلم نمی تونم دوست گلم.

 • سحر
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جون.وبلاگ خوشگلی داری.اگه ممکنه از جنیفر لوپز هم عکس بزار.ممنون جیگر

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم.
   باشه حتما دوست خوبم.

 • سحر
  Posted at 0Likes

  راستی من یه سحر دیگه ام.سحر قبلی یکی دیگس

  • Posted at 0Likes

   سلام سحر جونم.
   جای اون یکی سحر خالی .مثل خودت دوست گلی بود.

   • سحر
    Posted at 0Likes

    شما خودت گلی عزیزم.
    راستی از جنیفر عکس بزاریا.شوخی کردم البته اگه برات ممکنه.ممنون جیگر

    • Posted at 0Likes

     باشه عزیزم.
     حتما عکسای جدیدشو میازرم.

 • سحر
  Posted at 0Likes

  سلام من همان سحر قبلی هستم عکس های قشنگی بود اوا جونم

  • Posted at 0Likes

   سلام سحر خودتی؟؟؟؟؟؟
   وای خوبی؟؟؟؟
   خیلییییییییی خوشحالم کردی دوست گلمممممممممم.

 • سحر
  Posted at 0Likes

  عزیزم گلی از خودت است

  • Posted at 0Likes

   شما خودت گلی سحر جوووووووووووووونم

 • ای سودا
  Posted at 0Likes

  مرسی آواجون خیلی خوب بود

 • سحر
  Posted at 0Likes

  سلام من سحر دومی ام.اوا جون میخوای اسممو عوض کنم با اون یکی سحر اشتباه نشه؟؟

  • Posted at 0Likes

   سلام سحر جونم
   نه عزییییییییییزم.
   خوشحال شدم که یه دوست دیگه به اسم سحر دارم.

 • صبا(sema)
  Posted at 0Likes

  خسته نباشی! آوا جووووووووووووووون

  • Posted at 0Likes

   خواهش می کنم دوست گلمممممممممم.

 • شیدا
  Posted at 0Likes

  سلام من دوست سحر قبلی هستم

  • Posted at 0Likes

   سلام شیدا جونم.خوبی عزیزم؟؟؟
   حتما مثل سحر جون گلی.

 • سحر
  Posted at 0Likes

  سلام اوا چرا جواب مرا نمیدی؟؟؟؟؟؟

  • Posted at 0Likes

   سلام سحر جوووووونم
   خیلییییییییییی شرمندتم عزیزم.آخه هفته ی دیگه المپیاد دارم خیلییییی گرفتارم.دیر به دیر میام.ببخش دوست گلم.

 • سحر
  Posted at 0Likes

  منم خوشحالم آواجون.ok

 • unknown
  Posted at 0Likes

  salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
  ava ajije dlm hagh dari ag mekhay ba ordangi partam koni biro0n hamishe ye moshkeli byd vasam pish biad k nato0nam biam
  man hamishe bad shans bo0dam
  mosalaman mano yadet rafte dg. . .
  fatiam nemido0nam yadet o0mad ya naaaaaa?!
  do0bale o0madam
  :*
  :*
  :*

  • Posted at 0Likes

   وایییییییییییییییییییییییییییییییییییی فاطی جوننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خودتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   فاطی واقعا خودتی؟؟؟؟
   سلااااااااااااااام دوست گلممممممممممممممممممممممممممم.کجا بودی بابا؟؟؟دلم برات یه ذره شده بود عززززییییییییزم.
   معلومه که هنوز تو ذهنمی .اتفاقا خیلییییییییییییی منتظرت بودم.می دونستم که بامرامیو بهم سر می زنی.
   چه خبرا عزیزم؟؟؟؟؟؟الان خیلیییییییییییی شوکه شدم!!خیلی خوشحالم کردی عزیزم.

 • شیدا
  Posted at 0Likes

  سلام من همان شیدایی هستم که توی سایت مایلی سایرس اومد

 • س.ک
  Posted at 0Likes

  خیلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییی ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبببببببببببببببببووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددد

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست خوبم.
   خوبی از خودته عزیزم.

 • غزاله
  Posted at 0Likes

  سلام آواجون چطوری ؟ من و یادته ؟ تابستون ؟
  دلم برات تنگیده !

  • Posted at 0Likes

   غزاله؟؟؟!!!!!
   سلام خوبی عزیزم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه جالبببببببب.
   چه عجب یادی از ما کردی دوست گلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   منم دلم برات خیلی تنگیده بود.
   چه خبرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   خیلی خوشحالم کردی

 • مریم
  Posted at 0Likes

  اآوا کارت عالیه خیلی خوشم اومد و از عکس تو زیبایی بیشتر از همه لذت بردم . بازم ازت ممنون

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست خوبم.
   عزیزم نظر لطفته.
   شما خودت عالی هستی .
   خوشحال می شم بازم بهم سر بزنی.

 • مبینا
  Posted at 0Likes

  عزیز واقعا که مهشری . دستت درد نکنه

  • Posted at 0Likes

   سلام مبینا جونم.
   خواهش می کنم دوست گلم.

 • سحر
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون.خوبی؟خییییلی خوشحالم بعداز چند روز دوباره سر زدم.
  راستی آوا عکسای جنیفر چی شد؟!

  • Posted at 0Likes

   سلاااااااااااام سحر جونم.
   خوبی عزیززممممممممممممممممممم؟؟؟
   وای خیلییییییییی خوشحالم کردی .
   عزیزم باور کن خیلی دنبال عکسای جنیفر بودم ولی همشون قدیمین.بعضی از عکسای جدیدش رو هم پیدا کردم ولی عکساش بیش از حد بی.حج.ابن!به خاطر همین نتونستم بزارم.
   الان یه پست میزارم ولی نمی دونم جدیدن یا نه!

   • سحر
    Posted at 0Likes

    خیلی خوبم.ممنون آواجون.تو عکسای جنیفر نظر دادم.
    راستی اصلا اشکالی نداره.چون میدونم اگه اون عکسارو بزاری چی میشه!!!

    • Posted at 0Likes

     چه قدر خوووووووووووووووووووووووب.
     مرسی عزیزم که منو میدرکی.

     • سحر
      Posted at 0Likes

      خواهش عزیزم.

     • علی ...
      Posted at 0Likes

      اوا جون مرسی

 • رعنا
  Posted at 0Likes

  دستت دردنکنه فداتشم…به نظرتون دماغ سلنابزرگ نیس

  • Posted at 0Likes

   خواهش می کنم دوست گلمممممممممممممم.

 • mohammad
  Posted at 0Likes

  وای این سلنا چقد نازه بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

  • Posted at 0Likes

   سال نو مبارک
   سال خوبی داشته باشی

 • ایکیوسان
  Posted at 0Likes

  عالی بود ….

 • مبینا عسگری
  Posted at 0Likes

  عالی بود
  من دوم فروردین ۱۳۹۱ ثبت نام کردم از اون جایی که نظرات رو خوندم تو مهربونی بچه ها دوستت دارند تازه من متولد ۲۳ ۹ ۱۳۷۹
  هستم و دوست دارم بگم اگه میشه هم سن های منو معرفی کنی و دوست دارم تو عکس محسن یگانه را نمایش دهی

  • Posted at 0Likes

   سلام مبینا جونم
   خیلیییییییییییی خوش اومدی دوست گلم.
   همسن تو زیاد داریم ولی اینجا نیستن توی تالار عضون ، اگه دوست داشته باشی می تونی اونجا عضو بشیو خودت پست بزاری ، حتی میتونی خودت عکسای آقای یگانه رو بزاریhttp://www.talar.bacheha.ir

 • مبینا عسگری
  Posted at 0Likes

  همون روز اول عضو شدم ولی نمی دونم باید چه طوری مطلب بزارم تورو خدا توضیح بده
  قربانت بوس بوس نفسم

 • مبینا عسگری
  Posted at 0Likes

  اره نفسم

 • مبینا
  Posted at 0Likes

  اره گلم

 • ایسا
  Posted at 0Likes

  سلام خوب بود

 • ایساو سونیا
  Posted at 0Likes

  سلام ایسام خوبی من خوبم به خاطر عکسات ساعت۳شب تونتیم عکسات عالی بود .سلام اواجون سونیام عکسات فوق العاده اس امشب کلی حال کردم ممنونم گلم. ابجی جان من ایسام اگر خواستی شمارتو بده ممنون بای تا بعد

  • Posted at 0Likes

   سلاااااااااااااااام دوستای گلم.
   خوشحالم که خوشتون اومده.
   لطف کردید دوستای خوبم.
   شرمنده اجی جونم

 • مبینا
  Posted at 0Likes

  من همون مبینا عسگری هستم تورو خدا جواب هارو بده

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااااااااام آجی جونم.
   وای اجی شرمندتم.به خدا مسافرت بودیم.
   خوبی عزیزم؟

 • مهسا
  Posted at 0Likes

  بامن دوست میشی اوا جون

  • Posted at 0Likes

   سلام مهسا جونم
   صددرصد عزیزم
   از آشناییت خوشبختممممممممم

 • عسل
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جان اگر دوست داشته باشی عکس های جدید تری از سلنا برات بفرستم……..
  دوست داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Posted at 0Likes

   سلااااااااااااام عسل جونم.
   عزیزم خیلی دوست دارم دوست گلم.

 • کیمیا
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جون میشه چند تا عکس از اندرو سلی بذاری

  • Posted at 0Likes

   سلام کیمیا جونم.
   چشم عزیزمممم

 • هانيه
  Posted at 0Likes

  قشنگ مرسی از شما دوست گرامی

  • Posted at 0Likes

   سلام هانیه جونم.
   خواهش می کنم عزیزم.

 • روشنک
  Posted at 0Likes

  حال کردم.دمت گرم

  • Posted at 0Likes

   دم شما گرم.دوست گلمممممممممممممم

 • عسل
  Posted at 0Likes

  آوا جان میتونم ایمیلت را بدونم

 • پريسا جون
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون عالیییییییییییییییییییییییییی بود میشه از عکس های جاستین جون بذاری البته اگه مقدور هستش .بازم ازت خیلی ممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننووووووووووووووووووننننمممممممممممم

  • Posted at 0Likes

   شلام پریسا جونم.
   چشم حتمااااااااا عزیزم.
   موفق باشی دوست گلم.

 • sahel
  Posted at 0Likes

  salam asisam dastet dard nakone axshaye ghashangi gozashti

  • Posted at 0Likes

   سلام ساحل جونم.
   خواهش میکنم عزیززززززم.

 • مردان ازكردستان
  Posted at 0Likes

  سللللللللام عجب سایتی منم راه میدید

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست عزیز.
   خیلی خوش اومدی

 • samin
  Posted at 0Likes

  salam. aksaye bahali bood

  • Posted at 0Likes

   سلام ثمین جونم.
   نظر لطفته عزیزم.

 • samin
  Posted at 0Likes

  سلام.آوا جون.خواهش.نکته( راستی گلم samin با این ث است.)

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم.
   شرمنده عزیزم.آخه اسم دو تا از دوستای دوقلوم یاسمین و سمینه!با سین مینویسه.
   🙂

 • امیر مسعود
  Posted at 0Likes

  عکسای شخصیتهای بازی مثه رزدنت اویل ۶ رو برامون بذار فیض ببریم.

 • samin
  Posted at 0Likes

  نه بابا این چه حرفیه.راستی دوست عزیز چند سالتونه؟البته اگر دوست داشتی

  • Posted at 0Likes

   عزیزم من ۱۷ سالمه.
   شما چه طور؟

 • ایسا
  Posted at 0Likes

  سلام اجی خوبی ؟؟؟ خودم میرم برات اهنگ های کیم بوم رودانلود میکنم اصلا ناراحت نباش خداحافظ راستی تو وبلاگم میذارم

 • آسیه
  Posted at 0Likes

  سلام آوا جون راسته سلنا بارداره

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم.
   مطمئنی؟شاید شایعه باشه

 • samin
  Posted at 0Likes

  منم ۱۶ سالمه آوا جون.راستی مگه درس نداری نا سلامتی کنکوری هستی.بابا دمت گرم اسیر اون بیخیالیتم

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست گلم.
   واسه درس مشکلی ندارم(شاگرد اول کلاسم):)
   هم درس هم اینجا اما از تابستون چون میخوام سفت و سخت بخونم.دیگه اینجا نمیام.:(

 • ایسا
  Posted at 0Likes

  سلام خوبی اوا ؟؟؟؟ کنکور دارم این بچه ها هم که نمیزارن ادم درس بخونه اجی منم شاگرد اول کلاسم ولی تابستون باید اینترنتو جمع کنم اجی اوا نباید درش بیارم اجی اخه الانم هی دم دستمه مجبور میشم ورشدارم این جوری خوب خیلی بده ۱ماه باید بزارمش بالای کمد معتاد اینترنت و فیسبوک شدم یعنی چه………………………..خسته شدم اجی

 • آسیه
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جون
  نمی دونم تو همه ی سایتا نوشته بعد از برنامه ی کیدس چویس اواردس حالش بد شده بردنش بیمارستان تو همه ی سایتا نوشته که سلنا با جاستین ازدواج کرده ولی من باورم نمیشه چون جاستین ۲ سال از سلنا کوچیکتره

 • صبا
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جون چه قدر تو مهربونی.وبتم که مثل خودت حرف نداره.ماچچچچچچچچچچچچچچچچچچ

  • Posted at 0Likes

   سلام صبا جونم.
   مرسییییییییی عزیزم.مهربونی از خودته دوست گلمممممم.
   booos

 • samin
  Posted at 0Likes

  بابا ای ول دمت گرم.چه بد.
  انشاءالله موفق باشی گلم.

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست گلم.
   ممنون از لطفت
   ایشالله شما هم موفق باشی

 • غنبر علي
  Posted at 0Likes

  سلام خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مر۳۰

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست عزیز.
   مرسی از لطفتون.

 • پريسا جون
  Posted at 0Likes

  سلام آواجون به من قول داده بودی که از عکس های جاستین عزیز بذاری پس چی شد؟وقتی امروز اومدم تو وب لاگت دیدم نذاشتی خیلی ناراحت شدم

  • Posted at 0Likes

   سلام پریسا جونم.
   عزیزم شرمندتم.واقعا من مقصرم.ببخشید
   🙁

 • آسیه
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جون میشه اهنگای سلنا رو واسه دانلود بزاری

 • ویشکا
  Posted at 0Likes

  واقعا ممنونم مرسی عزیزم.

  • Posted at 0Likes

   مرسی آجی ویشکا& ممنون که به وبسایت سر زدی

 • مریم
  Posted at 0Likes

  سلام اوا عکسترا بفرست

 • کیمیا
  Posted at 0Likes

  مرسی
  خیلی عکس های زیبایی گذاشته اید

 • parisa
  Posted at 0Likes

  سلام عکس های قشنگیه.لطفا اگه میشه عکسای هیلاری داف روهم بذار…

 • vajihe
  Posted at 0Likes

  سلام جالب بودن واقعا ممنون لطفا عکس های بیشتری بذارید.merc

 • آیلار دختر بابا
  Posted at 0Likes

  سلام آواجونم … عکسات خیلی خوشگله … فوق العاده ست همشون جدید بودن … مرسی

  • Posted at 0Likes

   سلام دوست گلم.
   خواهش میکنم عزیزم.
   🙂

 • بیتا
  Posted at 0Likes

  قیافه اش خوشگل نیست بانمکه . صداش خیلی قشنگه

 • سحر
  Posted at 0Likes

  خیلی عالی بود

 • رعنا
  Posted at 0Likes

  سلام ابجی چطوری امتحاناتتوچطوری دادی

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزمممم.
   خوبی؟
   آجی خوب بودن.
   تو چطور دادی؟:)

 • meisam
  Posted at 0Likes

  عکس های قشنگی بود.

 • نانا
  Posted at 0Likes

  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
  ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
  ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
  ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵
  ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
  ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷
  ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸
  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
  ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰
  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  ۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
  ۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳
  ۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴
  ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵
  ۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶
  ۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷
  ۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸
  ۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹
  ۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰

  اوا جون به دل نگیر جوگیر شدم

 • الی
  Posted at 0Likes

  عالی بود ممنون

 • سانیا
  Posted at 0Likes

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 • مریم
  Posted at 0Likes

  عالی

  • ali
   Posted at 0Likes

   سلام مریم جون اهل دوستی هستی یه ایمیل بزن دست گلت درد نکنه………….جون

 • صفا
  Posted at 0Likes

  من عاشق سلناوجاستین هستم عکسها خوب بود ولی قدیمی بودن

  • صفا
   Posted at 0Likes

   اینو خوب اومدی

  • Posted at 0Likes

   سلام آجی صفا
   بزودی عکس جدید هم واست می زارم عزیزم

   • مهنار
    Posted at 0Likes

    لعنت
    به این شانش من شماره سلنا را بگرار

  • الای
   Posted at 0Likes

   منم با صفا موافقم

 • نادیا
  Posted at 0Likes

  حیف نیست وبلاگ رو برای سلنا درست کردید

 • هلما
  Posted at 0Likes

  ببینیمو تعریف کنیم

 • soltangham
  Posted at 0Likes

  سلام دوست عزیز سایت خیلیییییی خوبی داری تبریک میگم
  من عاشققققققققققققق سالینام عکساش برا من جدید بود مرسی
  دوست منننننننن بازم میام

 • نینا
  Posted at 0Likes

  عااااالی بووووووووووووووووود منون اوا جووووووووووون

 • آرمان
  Posted at 0Likes

  ببینم رعنا خانم تو فکر میکنی کی هستی اصلا در حدی نیستی اسم سلنا جووووووووووووون رو بیاری

 • heli
  Posted at 0Likes

  ثمین جون اشکال نداره فامیلی تو بدونم ؟آخه منم یه دوست ۱۶-۱۵ ساله دارم اسمش ثمینه!!! راستی آوا جون سلام ،خسته نباشی این قدر فعالی!! هیچ کس به فعالی تو نیست.

 • heli
  Posted at 0Likes

  زیاد بهت سر می زنم آوا !! ولی خوب خیلی ازت کوچیک ترم من نینیه ۱۲ سالم!!!

 • رومینا
  Posted at 0Likes

  عالی بود

 • نگار212
  Posted at 0Likes

  چطوری آوا جون؟ازعکسایی ک گذاشتی مسی اگه میشه چندتا عکس از سلی و جاستین باهم بزار بازم مسیییییییییییییییییییییی

 • نگين
  Posted at 0Likes

  خیلی خوب بود

 • سارینا
  Posted at 0Likes

  من میخوام عضو بشم باید چیکارکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

 • rozhi
  Posted at 0Likes

  salam mersi aks jadid bezar lotfan

 • کیمیا
  Posted at 0Likes

  اوا جووووووووووووووووووووووووووووووووووون واغعا عکسات خوشگل بود من خواهر زاده مریم فرزانه ام

 • اسما
  Posted at 0Likes

  سلام عزیزم من اسما هستم می خواستم بگم ممنون از عکس های خوشگلی که میزاری خیلی خوشم اومد.
  فقط عکس ها سلنارو اگه میشه بیشتر بزار چون دوستش دارم.
  اگه میشه ایمیلتو بهم بده تا باهات چت کنم البته اگه ناراحت نمیشی میدونی گلللللللللللم.
  دوسسسسسسسسسسست دارم.

 • اسما
  Posted at 0Likes

  چرا جوابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب نمیدیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟
  دارم گریه میتنم آوا جون

 • الهه
  Posted at 0Likes

  ▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
  ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
  ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
  █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
  ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒♥♥♥♥ ♥▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█

  خیلی قشنگ بود………………مرسی

 • puran
  Posted at 0Likes

  ببخشید گلم میشه از شات های خیلی کمیاب سلنا گومز بزاری

 • علی ...
  Posted at 0Likes

  لطفا ادرس سایتی که در ان عضو هستید را بنویسید.

 • کیمیا
  Posted at 0Likes

  اوا جووووووووووووووووووووووووووووووووووونم لطفا عکسای جدیدتو بزار
  می خواستم خودمو معرفی کنم جواب اون نظرمو ندادی من خواهر زاده مریم فرزانه ام توی گودبای بارتیش تو ومامان گلت دعوت بودی لطفا عکسای اون جا هم بزار ilove youuuuuuuuuuuuuu

 • عتی
  Posted at 0Likes

  خوب بود

 • anoosha
  Posted at 0Likes

  kheili az axaye zibatun tashakor mikonam man kheili selena ro dust daram bazam mamnun

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم.
   خواهش میکنم دوست گلم

 • کیمیا
  Posted at 0Likes

  سلام اواجوووووووووووووووووووووووووووونم این سومین نظر منه به هیچ کدوم جواب ندادی از دستت یه جورایی ناراحتم ولی ممکنه تو هم یه جواب قانع کننده ای داشته باشی نمیخوام وقتتو زیاد بگیرم ولی اگر ممکنه برام عکسای اینا روبزاری دوست دارم

  • Posted at 0Likes

   سلام عزیزم.
   شرمنده کیمیا جونم من کنکور دارم نمیتونم زیاد بیام تو وب.
   عزیزم من وقتشو ندارم شما میتونی سیوشون کنی.
   :))

 • میلاد
  Posted at 0Likes

  سلام با من دوست میشی؟از عکسهایی که گذاشتی خوشم اومد

 • الهه
  Posted at 0Likes

  سلام وب قشنگی داری…
  به منم سر بزن اگه خواستی لینکم کن و بگو تا لینکت کنم!!
  مرسی..

 • رضا
  Posted at 0Likes

  LHGDGXHGMXFNJKNLDFHIOJKGUHDFHGEIJRYGEUIGDFHVJBDFUWS[TKIOREIGFKDSKOHNGUIEHRSGFJDOJGHIOFDJGO EFDIHGDFIKGHDFJBGJHDFXNKIBGHSFNHBGVIKERG
  DFX’
  G

  KBJHGVBHDFFJHFIJHGTKJG

 • ناهید
  Posted at 0Likes

  آوا جون عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودن همه شونو برداشتم *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************########################################÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 • فاطی
  Posted at 0Likes

  SALAM SELENA CHAND SALESHE

 • صبا
  Posted at 0Likes

  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیه جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییگر

 • سانیا
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جون خوبی من سانیا هستم میخواستم بگم اگه بشه عکسای جاستین رو هم بذارید

 • فاطمه
  Posted at 0Likes

  سلام اوا جون چند تا از اهنگ های سلی رو برام بفرست تصویری سلی رو خیلی دوست دارم اوا جووووووووووووووووووووووووونم ….۱….من خیلی شبیه سلنا هستم ..۱…بخاطر همین میخام همه ی اهنگاشو داشته باشم دوس دارمش دلم می خواد باهاش چت کنم تو می تونی کمکم کنی عزیزم

 • فاطمه
  Posted at 0Likes

  بچه ها سلی رو خیلی دوست دارم
  …..///////…[email protected]@@@@!!!!!!

 • مریم
  Posted at 0Likes

  چه سایت باحالی

 • مریم
  Posted at 0Likes

  چه سایت باحالی داری از عکسا ممنونم

 • ailin
  Posted at 0Likes

  سلنا رو دوست دارم چون همیشه لبخند می زنه

 • یاسمن
  Posted at 0Likes

  عالی بود

 • نسترن
  Posted at 0Likes

  عاااااااااااااااااالی بوووووود

 • فری
  Posted at 0Likes

  جیگرشوووووووووووووووو خوشمله البته یه دوست دارم خیلی خوشلتر از اینه چشاش یه رنگه خاصه خیلی خوشکله

 • anoosha
  Posted at 0Likes

  salam asheghe selena &justinam axaye jadide dg bezarin

 • الهه
  Posted at 0Likes

  سلام خیلی عالی بود

 • milad
  Posted at 0Likes

  salam bar hamegyyyyyyyyyyyyyyyyy hamaton ddddddddddddddddddddooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssssssssttttttttttttttt daram
  bach ha gomez ro khily dost daram

 • Seta yeah
  Posted at 0Likes

  سلام خوب بود اما عکسیا قشنگتری هم گرفته

 • باربی
  Posted at 0Likes

  عالی بود مرسی

 • ملودی
  Posted at 0Likes

  من که خیلی خوشم اومد مرسی

 • ستايش
  Posted at 0Likes

  سلام من نظرات مؤ نمیبینم یکی به من بگه چی کار کنم ؟

 • ستايش
  Posted at 0Likes

  سلام میگم این جا چند ساله ها نظر میذارن ؟ من راهنمایی هستم به نظر میاد همه دبیرستانین.

 • مهتاب
  Posted at 0Likes

  salam azizam aksat fogh olade bodan

 • نیما
  Posted at 0Likes

  مرسی از عکس های قشنگتون ممنون

 • مريم
  Posted at 0Likes

  سلام.من تازگیا وارد سایتتون شدم ولی واقعا سایتتون شدم.واقعا سایتتون زیباست ولی عکس زیاد نذاشتید.آوا جون عکس آوریل لاوینی و جنیفر را هم بذار .خدایی قشنگ می خونن اما از سلنا
  قشنگ تر نمی خونند.ولی اگر آهنگ هاشو را رو دانلود بذارید فوق العاده می شود.دوست دارم اوا جون

 • الای
  Posted at 0Likes

  خیلیییییییییی نازه خیلیدوسش دارم همیشه سعی میکنم تیپم و قیافم و صدام مثل اون باشه

 • بهار
  Posted at 0Likes

  قشنگ بود ولی لطفا برامون عکس های والپیپرسش رو بذار

 • عسيسم عکس دختر ايرانى با عکس دختر کره اى با آهنگ پويا بياتى هم بزار آلبوم بگو سيب خيلى گشتم نبود مرسى ميشم عجقم:P اگه بزارى قول ميدم آيدي نيمبا
  Posted at 0Likes

  http//love.com

 • سحر 3
  Posted at 0Likes

  دوسش دارممممممممممم @ @ @ i love you @@@ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مرسی اجی گلم

 • مهلا
  Posted at 0Likes

  سلااااااااااااااااااام لطفا

  بیشتر عکس های سلنا بذارید

 • سلنا
  Posted at 0Likes

  من عاشق جاستینم اما سلنا کم عشقم جاستین وبلاگتم اواجان خیلی عالی بود.

 • romina
  Posted at 0Likes

  میشه از مایلی سایرس هم عکس بذاری

 • romina
  Posted at 0Likes

  از سلناوجاستینم بذار

 • zahra
  Posted at 0Likes

  aksaee k gozashte budi vaghean ali bud ta hala mesle in aksa jaee nadide budam mersi

 • خاله مارمولک
  Posted at 0Likes

  واقعا بیکارین اخه کارو زندگی ندارین که همش تو اینترین!؟!؟!

 • صفورا
  Posted at 0Likes

  ممنونم اوا جون من همیشه وبلاگتو دوست داشتم موفق باشی

 • SAHAR
  Posted at 0Likes

  خیلی کم بود
  ولی یه مو کندن از خرس غنیمته……….
  لطفا عکس های جاستینم بزارین

 • سحر
  Posted at 0Likes

  عالیییییییی بود مرسی

 • میثم
  Posted at 0Likes

  بابااااااااااا چه قدر قوربون صدقه هم میرید بعضی وقت ها ادم حالش بهم می خوره

 • مریم
  Posted at 0Likes

  سلام عالی بود بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 • مریم
  Posted at 0Likes

  عالی بود بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 • بلاالل
  Posted at 0Likes

  الییییییی

 • مهرناز
  Posted at 0Likes

  خوب بود مورد قبول بود

 • مهتاب
  Posted at 0Likes

  خیلی خوشکلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جاستین هم خوشکل هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 • محسن
  Posted at 0Likes

  سلام به همگی:-Pخوب بود مرسی

 • عاشق
  Posted at 0Likes

  دارم می میرم برات

 • امیر
  Posted at 0Likes

  فقط سلنا ! بهترین خواننده هستش

 • Shirin
  Posted at 0Likes

  عاشق سلنام

 • ashkan
  Posted at 0Likes

  عاشقشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • سونیا
  Posted at 0Likes

  خیلی خیلی بد بود

 • سارا
  Posted at 0Likes

  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 • yas
  Posted at 0Likes

  سلام اواجون خوبی یه درخواستی داشتم البته اگرقبول کنی

 • محدثه
  Posted at 0Likes

  jkhjhgckjkyfhusertwetfgdxchnvbkmgbmkfhjyjeglp[yi[rm.;dfmbdosjpgheiptj;ui0oghjvfgjdfgcghfjhguijhbjkmnbkjhkjhjgjhfjgjbgkjgkjghjgjhbjhfuthdtrsxfgxchchgjfuhrtikweuiuuiugffvcvxcv

 • ارمیتا
  Posted at 0Likes

  عکس های demi lovata هم بذارین

 • نفس
  Posted at 0Likes

  ازش بدم می یاد

 • marena
  Posted at 0Likes

  سلام دوست عزیز وب خوبی داری خوش حال میشم به وب من هم سربزنی وباهم تبادل لینک کنیم بایییییییییییییییییییییی بوس

 • فرنوش
  Posted at 0Likes

  بد نبود.

 • Anonymous
  Posted at 0Likes

  عالی بود.

 • سرور قدیمی
  Posted at 0Likes

  خیلی عالی

Leave a comment