مطالب جالب
سوتی های دیدنی ۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۲
مطالب جالب
سوتی های دیدنی ۱

 

بله؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۳
sms طنز
بیا بخندیم

زن باید ۲ تا خصلت باید داشته باشه

الف) نجیب باشه : یعنی با جیب آدم کاری نداشته باشه

ب) خانه دار باشه : یعنی از خودش خانه داشته باشه

:*:*:*:*:*:*:*:*:*:**:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*

۶۱