جاستین بیبر
عکس های خانه ی ۵ میلیاردی و جت جاستین

مادر جاستین یک آپارتمان ۵ میلیون دلاری به عنوان کادوی تولد به او هدیه داد.

 

 

 

 

 

 

 

۷۵