سلنا گومز
عکس های سلنا گومز ۵
عکس ,نوجوان,پاتوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلام دوستای گلم

لطفا بهم بگید چه پستایی براتون بزارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : , , , , , , , ,
نظرات
۲۲۰ نظر برای “عکس های سلنا گومز ۵”
 1. فروغ گفت:

  ____ (¯ `•?.•´¯)
  _____ (_.•´/|\`•._)
  _______ (_.:._)__(¯`:´¯)
  __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.?.•´¯)
  (¯ `•??.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._)
  (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶
  __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶
  ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶
  _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶
  ______(¯ `C.?.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
  ______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶
  _______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
  ¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶(¯`:´¯)¶ _¶(¯ `•K?.•´¯)¶¶¶
  ¶¶¶(¯ `Y.?.•´¯ )¶ (_.•´/|\`•._)¶
  ¶¶¶(_.•´/|\`•._) ¶¶ _ (_.:._)¶¶
  ¶¶¶¶¶¶(_.:._)¶¶¶_ ¶¶¶¶ ¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`:´¯) ¶¶ ¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶(¯ `•.?.•´¯)¶¶ ¶¶¶
  ____¶¶¶¶ ¶¶ (_.•´/|\`•._)¶¶¶ ¶¶¶
  ___¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ¶ (_.:._)¶__¶¶¶ ¶¶
  ___¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ ¶¶¶___¶¶ ¶¶
  _¶¶¶¶ ¶¶¶¶___¶¶¶ ¶¶¶¶____¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶____ ¶¶¶ ¶¶¶¶_____¶
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———سلام آوا جون اگه یه درخواست ازت کنم قبول می کنی؟؟؟

 2. فروغ گفت:

  راستی آوا جون نماز روزه هاتون قبول ¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶
  ____________¶¶
  _____________¶
  ____________¶
  ___________¶
  __________¶
  ________¶__¶¶¶_________¶¶¶
  ________¶_¶___¶_¶¶¶¶¶_¶___¶
  ______¶__¶__¶__¶_____¶__¶__¶
  _____¶___¶_¶¶¶_________¶¶¶_¶
  _____¶___¶_________________¶
  ______¶___¶_______________¶
  ______¶¶___¶__¶¶_____¶¶__¶
  _____¶__¶__¶__¶¶_____¶¶__¶
  _____¶__¶__¶_____¶¶¶_____¶
  _____¶___¶_¶____¶___¶___¶
  ______¶______¶___¶¶¶___¶
  _______¶______¶¶_____¶¶
  ________¶_______¶¶¶¶¶__¶¶
  _________¶______________¶
  ___________¶¶¶¶___________¶
  _____________¶________¶____¶
  _______¶¶¶___¶_________¶____¶
  ______¶___¶¶¶¶________¶¶¶¶__¶
  ______¶______¶_______¶____¶_¶
  ______¶______¶______¶_____¶¶

 3. فروغ گفت:

  ______________,*-:¦:-*
  ___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦:-*
  _۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _______۰♥۰,*-:¦:-*
  _____۰,*-:¦:-*
  ____*-:¦:-*_____۰♥۰♥____♥۰♥۰
  __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰
  _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰
  _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  ____*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  ______*-:¦:-*_____۰♥۰۰۰♥۰
  _________*-:¦:-*____۰♥۰
  ______________,*-:¦:-*
  ……..¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸سهلام آوای مهلبون

 4. فروغ گفت:

  بازم سلام نمی دونم چرا بی خوابی زده به سرم اونم از نوع بدجورش اصلا خوابم نمیبره!!
  !!! ________$$$$$$
  _________________$$$$$$$$
  ________________$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$
  __________________$$$$$$$$$$___
  ____________________$$$_$$$$$$_$$
  __$$$___$$$ _________$$$_$$$$$_$$
  _$$$$$_$$$$$_______$$$$$$_$$$$$
  _$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$
  _____$$$$________$$$$$$$$$$$$
  _______$__________$$$$$$$$$_$$$
  ________$__________$$$$$$$$__$$$
  _________$_________$$$$$$$____ $$
  __________$_______$$$$$$$$_____$$
  ___________$_____$$_$$$$$$_____$$
  ____________$___$$__$$$$$$$___ $$
  _____________$_$$___$$$$$$$$__$$
  ______________$_____$$$$$$$$___
  _______________$____$$$$$$$
  ____________________$$$$$$
  ____________________$$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____LOVE____________$$$$$
  ____________________$$$$$$
  ____________________$$$$$$$
  ____________________$$$$$$$$
  ____________________$$$$_$$$$
  ____________________$$$$__$$$$
  ____________________$$$$__ $$$$
  ____________________$$$$___$$$$
  __________________ $$$$$___$$$$$
  _________________ $$$$$$___$$$$$$
  ___________________$$$_____$$$_$
  _________________$$$_$__$$$$__$

 5. فروغ گفت:

  خواهش می کنم آوا جون .آهان درخواستم:میشه یه چندتا عکس از مایلی سایرس بذاری ؟البته اگه برات مقدورهستش ♥☆ ☆

        ♥     ♥★

            ♥           ♥

         ♥   ★       ♥

        ♥          ♥★    ♥

   ☆       ♥


  ♡   ♥    ♥

         ★    ♥

       ☆          ♥   ♥

    ♥     ♥


   ★  ♥★

         ♥     ♥


  ♡     ☆     ♡

   ♥       ♥

     ♥

        ♥          ♥ ☆   ♥

        ♥      ♥

            ♥           ♥

   ♥           ♥

         ♥      ☆    ♥

         ♥
  ♥     ☆  ♥

     ♥

        ♥      ♥

            ♡           ♥

         ♥         ♥

      ☆    ♥

        ♥          ♥    ♥

        ♥         ♥  ☆  ♥

             ♥

                 ♥   ♥

    ♥     ♥★

     ♥

    ☆     ♥    ♥★

      ♡   ♥          ♥

   ♡♡

     ♥

        ♥  ★    ♥

 6. فروغ گفت:

  واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای مرررررررررررررررررررررررسیییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  آوا جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون عاشقتم مرسی مرسی~~~~~~~~$$$$
  ~~~~~~~~~~..$$**$$
  ~~~~~~~~~…$$$**$$
  ………………. $$$~~~’$$
  ~~~~~~~~$$$”~~~~$$
  ~~~~~~~~$$$~~~~.$$
  …………..~~$$~~~~..$$
  ~~~~~~~~$$~~~~.$$$
  ….~~~~~~ $$~~~$$$$
  ~~~~~~~~~$$$$$$$$
  ~~……~~~~$$$$$$$
  ~~~~~~~.$$$$$$*
  ~……..~$$$$$$$”
  ~~~~.$$$$$$$….
  ~~~$$$$$$”`$
  ~~$$$$$*~~~$$
  ~$$$$$~~~~~$$.$..
  $$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
  $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
  $$$~~~~$$$*~’$~~$*$$$$
  $$$~~~’$$”~~~$$~~~$$$$
  ۳$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
  ~$$$~~~$$$~~~’$~~~~$$$
  ~’*$$~~~~$$$~~$$~~:$$
  ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$”
  ~~~~~$$*$$$$$$$$$”
  ~~~~~~~~~~““~$$
  …………………………..’$
  ~~~~~~~~..~~~~~~$$
  ~……….~$$$$$$~~~~$$
  ~~~~~$$$$$$$$~~~$$
  ~~~~~$$$$$$$$~~~$$
  ~~~~~~$$$$$”~~.$$
  ~~~~~~~”*$$$$$

 7. آرامیس گفت:

  ممممممممممممممممممممممممممممممممنننننننننننننننننننننننوووووووووووووووووووووووووونننننن

 8. نیلو گفت:

  خیلیییییییییییییی نازن ممنون آجییییییییی

 9. یه دوست گفت:

  مررررررررررررسی مثل همیشه فوق العاده بووووووووود دوست دارم گگگگگگگگگگگگگگلممممممممم

  • آوا گفت:

   وای مرسی الان دارم بال در میارم نمی دونی چقدر خوشحال شدم وقتی دیدم سر زدی!!
   i love uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy muchchchchcyh

 10. یه دوست گفت:

  اوا جون به ترینه بهترینایی

  • آوا گفت:

   مرسی عزیییییییییییییییییییزم معلومه که خودت بهترین بهترینایی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   واقعا خوشحالم که برگشتی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  • سپینود گفت:

   اخر اسم تو یه دوست کیه البته اگه دوست داری اجیییییییییییییییی

 11. یه دوست گفت:

  بابااااااااااااااااااا تودیگه کی هستی دس شیطونو ازپشت بستی اوا جونم

 12. نگار گفت:

  سلام عکسای باحالی بود ولی من کلا از سلنا خوشم نمیاد

  مرسی

 13. […] ادامه مطلب در پاتوق نوجوونای ایرونی […]

 14. ghazal گفت:

  mahshaaaaaaaaaaar booooooooooooood

 15. ایمان گفت:

  @……………@………[email protected]…………@@@@@………@ @@………[email protected]@……@…[email protected]……@………@……@…[email protected] @[email protected]……[email protected]@…[email protected]………@…[email protected]………@…[email protected]………@ @[email protected]……@[email protected][email protected]@@@@……@@@@@…[email protected]@@@@ @…@…[email protected]…@…[email protected]………@……………@…[email protected]………@ @…[email protected]@…[email protected][email protected]………@……………@…[email protected]………@ @…[email protected]@…[email protected][email protected]………@……………@…[email protected]………@ @……@……[email protected][email protected]………@……………@…@………[email protected]

  بدو بیا……. منتظرم…

 16. فائزه گفت:

  عالییییییییییییییییییییییییییییییی بود موفق باشی گولم

 17. زهرا گفت:

  سلا عسیسم عالی بود فدایی داری گلم میسی اگه واست مقدور بود از جاستین بیبرم عکس بذاری ممنون میشم ۲باره میسی

 18. ana گفت:

  slam azizam agar metony mano lenk kon va beman sar bezan

 19. سا حل گفت:

  سلام اوا جوووووون عکسا محشر بودن مسی ازت

 20. سی سی گفت:

  اوا جون عکسات عالی بود.مر۳۰

 21. مریم گفت:

  _†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡†††††††††‡‡‡†
  __†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡†
  ___‡۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†۸¶¶¶۸‡‡††††††††††††††††††
  ___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
  ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸‡‡‡‡‡‡
  ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  _____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸‡‡‡۸۸‡‡‡‡‡۸۸‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶۸‡†
  ____††‡‡‡۸۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸‡۸۸۸۸‡‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸†††
  ____‡¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸¶¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡†††
  ___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡†††‡‡‡۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸¶¶‡‡†‡††††
  ____۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡†††††††‡۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡††††††
  ____†¶¶۸۸۸۸۸۸¶¶¶¶۸††††††††††‡‡‡‡†۸۸۸‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
  _____‡¶۸۸۸۸۸۸۸¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
  _______¶¶¶۸۸۸¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
  __________۸¶¶¶¶۸۸‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
  ___________¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
  ___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
  ___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
  ___________‡‡‡‡‡‡۸‡۸‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
  ___________‡‡‡۸۸۸۸¶۸¶¶‡¶¶¶‡†‡۸۸‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ___________‡۸۸۸۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ___________‡۸¶۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡†††‡††‡††‡‡††۸¶۸۸‡‡‡‡‡
  ____________‡¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶۸۸‡‡
  _____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡††۸‡۸۸†††‡‡‡‡
  ________________†¶¶¶¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡۸۸‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
  ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ____________________‡¶¶¶¶¶¶†۸‡‡۸۸‡۸۸۸۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  _____________________†۸¶¶¶¶۸۸۸۸۸¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
  ______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸۸
  ________________________†۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸‡۸¶
  __________________________†¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸¶¶

  آپم
  لبانیبشتل لبانئوبیئنااادنیملفابلا

 22. آزاده گفت:

  سلام آوا خانوم هاشا به معرفتت که هنوز من جزو دوستاتم ازت خیلی مچکرم عکسایه آبشارا هم بزار میتونی عکسای خنده دار هم بزاری خیلی دوست دارم باااااااااااااااااااااااای

  • آوا گفت:

   سلااااااااااااااااااااااااااام آزاده
   شمایییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!همون آزاده؟
   ایول خوش اومدیییییییییییییییییییییییی خیلی زیاد
   واقعا خوشحالم کردی عزیزم
   باشه عزیزم ایشالله آخرای هفته ی دیگه می زارم.

 23. آزاده گفت:

  جواب نمیدی

 24. آزاده گفت:

  باشه سرت شلوغه من رفتم

 25. آزاده گفت:

  بازم بهت سر میزنم با معرفت

 26. دریا گفت:

  آوا جون عالی بود عزیزم.

  موفق باشی

 27. آرزو گفت:

  سلام خوجله خوفی
  چه سایته توپی داری مال منم خوجله حتمه بیا تمامه عکساتو پرینت کردم زدم به دیواره اتاقم اخه خیلی جاستینو سلنارو دوس میدارم

  • آوا گفت:

   سلام ارزو جونم
   ممنونم عزیزم به لطف شما عالیم.تو خوبی؟
   اتفاقا وب تو هم خیلییییییییی خوشگل بود عزیزم.

 28. سعید گفت:

  خیلی توپ طراحی کردی عزیزم موفق باشی

 29. آرزو گفت:

  سلام نفسم
  ممنون که لینکم کردی
  عاشقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دوس داشتنی

 30. sevda گفت:

  linkkkam koonnnn!!!!!!!

 31. دوستت دارم وحتی ابجی ندا
  رم بهت می گم ابجی سلنا

  راستی من ۱۱ سالم هست

 32. ستایش گفت:

  لطفا عکس از ریحانا بذار

 33. مریم گفت:

  سلام آوا جون! من مریم ام ۱۳ سالمه !
  یه سوال داشتم ! خواننده و بازیگر نوجوان آمریکایی (که موهای صاف و زردی داره!) همین خانم سلنا گومز هست؟

 34. shadi گفت:

  mikhastam bedonam selena ezdevaj nakarde va ba jastin che nesbati dare

 35. سعید گفت:

  مرسی عزیزم عکساتون خیلی قشنگ بودن دمت گرم

 36. کورش گفت:

  سلام آوا جون خوبی خواهش میکنم اگه میشه از سلنا sho , video بزار

  • آوا گفت:

   سلام کوروش جان.
   متاسفانه طبق قوانین سازمان جرایم رایانه ای نمی تونم این کارو بکنم.وگرنه خودمم خیلی دوست دارم کلیپ ها و موزیکاشو بزارم ولی اگه این قوانین تغییر کردن حتما.

 37. الهام گفت:

  سلام اوا جججججججججججججججججججججووووووووووووووووووووننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  امتحان زبان دارم برایم دعاکن عععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااششششششششششششششششششششششششششششششششققققققققققققققققققققققققتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتممممممممممممممممممم

 38. علی گفت:

  سلام عزیز دل برادر
  عالی و بی نظیر بود ممنون A.H
  !!!!

 39. سار ناناز گفت:

  خوب بود مرسی

 40. مهتا گفت:

  واه وا واه واه اواه واه واه واه واه واه واه واه
  چه قدر لووووووووووس
  آوا جون با تو و سلنا جون نبودم
  با داش علی بودم

 41. فرناز گفت:

  سلام*******************************م خیلی عکسا جالب بود mer30عزیزم.

 42. فرناز گفت:

  دوباره سلام میخواستم بگم که عکسهای خانوادگی سلنا رو بزاری ممنون میشم .بابای

 43. سحر گفت:

  عالی بود لطفا عکسای جدیدشوبه ایمیلم بفرستید

 44. سحر گفت:

  سلام اوا جون.وبلاگ خوشگلی داری.اگه ممکنه از جنیفر لوپز هم عکس بزار.ممنون جیگر

 45. سحر گفت:

  راستی من یه سحر دیگه ام.سحر قبلی یکی دیگس

 46. سحر گفت:

  سلام من همان سحر قبلی هستم عکس های قشنگی بود اوا جونم

 47. سحر گفت:

  عزیزم گلی از خودت است

 48. ای سودا گفت:

  مرسی آواجون خیلی خوب بود

 49. سحر گفت:

  سلام من سحر دومی ام.اوا جون میخوای اسممو عوض کنم با اون یکی سحر اشتباه نشه؟؟

 50. صبا(sema) گفت:

  خسته نباشی! آوا جووووووووووووووون

 51. شیدا گفت:

  سلام من دوست سحر قبلی هستم

 52. سحر گفت:

  سلام اوا چرا جواب مرا نمیدی؟؟؟؟؟؟

  • آوا گفت:

   سلام سحر جوووووونم
   خیلییییییییییی شرمندتم عزیزم.آخه هفته ی دیگه المپیاد دارم خیلییییی گرفتارم.دیر به دیر میام.ببخش دوست گلم.

 53. سحر گفت:

  منم خوشحالم آواجون.ok

 54. unknown گفت:

  salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
  ava ajije dlm hagh dari ag mekhay ba ordangi partam koni biro0n hamishe ye moshkeli byd vasam pish biad k nato0nam biam
  man hamishe bad shans bo0dam
  mosalaman mano yadet rafte dg. . .
  fatiam nemido0nam yadet o0mad ya naaaaaa?!
  do0bale o0madam
  :*
  :*
  :*

  • آوا گفت:

   وایییییییییییییییییییییییییییییییییییی فاطی جوننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خودتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   فاطی واقعا خودتی؟؟؟؟
   سلااااااااااااااام دوست گلممممممممممممممممممممممممممم.کجا بودی بابا؟؟؟دلم برات یه ذره شده بود عززززییییییییزم.
   معلومه که هنوز تو ذهنمی .اتفاقا خیلییییییییییییی منتظرت بودم.می دونستم که بامرامیو بهم سر می زنی.
   چه خبرا عزیزم؟؟؟؟؟؟الان خیلیییییییییییی شوکه شدم!!خیلی خوشحالم کردی عزیزم.

 55. شیدا گفت:

  سلام من همان شیدایی هستم که توی سایت مایلی سایرس اومد

 56. س.ک گفت:

  خیلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییی ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبببببببببببببببببووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددد

 57. غزاله گفت:

  سلام آواجون چطوری ؟ من و یادته ؟ تابستون ؟
  دلم برات تنگیده !

  • آوا گفت:

   غزاله؟؟؟!!!!!
   سلام خوبی عزیزم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه جالبببببببب.
   چه عجب یادی از ما کردی دوست گلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   منم دلم برات خیلی تنگیده بود.
   چه خبرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   خیلی خوشحالم کردی

 58. مریم گفت:

  اآوا کارت عالیه خیلی خوشم اومد و از عکس تو زیبایی بیشتر از همه لذت بردم . بازم ازت ممنون

 59. مبینا گفت:

  عزیز واقعا که مهشری . دستت درد نکنه

 60. سحر گفت:

  سلام آوا جون.خوبی؟خییییلی خوشحالم بعداز چند روز دوباره سر زدم.
  راستی آوا عکسای جنیفر چی شد؟!

  • آوا گفت:

   سلاااااااااااام سحر جونم.
   خوبی عزیززممممممممممممممممممم؟؟؟
   وای خیلییییییییی خوشحالم کردی .
   عزیزم باور کن خیلی دنبال عکسای جنیفر بودم ولی همشون قدیمین.بعضی از عکسای جدیدش رو هم پیدا کردم ولی عکساش بیش از حد بی.حج.ابن!به خاطر همین نتونستم بزارم.
   الان یه پست میزارم ولی نمی دونم جدیدن یا نه!

 61. رعنا گفت:

  دستت دردنکنه فداتشم…به نظرتون دماغ سلنابزرگ نیس

 62. mohammad گفت:

  وای این سلنا چقد نازه بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 63. ایکیوسان گفت:

  عالی بود ….

 64. مبینا عسگری گفت:

  عالی بود
  من دوم فروردین ۱۳۹۱ ثبت نام کردم از اون جایی که نظرات رو خوندم تو مهربونی بچه ها دوستت دارند تازه من متولد ۲۳ ۹ ۱۳۷۹
  هستم و دوست دارم بگم اگه میشه هم سن های منو معرفی کنی و دوست دارم تو عکس محسن یگانه را نمایش دهی

  • آوا گفت:

   سلام مبینا جونم
   خیلیییییییییییی خوش اومدی دوست گلم.
   همسن تو زیاد داریم ولی اینجا نیستن توی تالار عضون ، اگه دوست داشته باشی می تونی اونجا عضو بشیو خودت پست بزاری ، حتی میتونی خودت عکسای آقای یگانه رو بزاریhttp://www.talar.bacheha.ir

 65. مبینا عسگری گفت:

  همون روز اول عضو شدم ولی نمی دونم باید چه طوری مطلب بزارم تورو خدا توضیح بده
  قربانت بوس بوس نفسم

 66. مبینا عسگری گفت:

  اره نفسم

 67. ایسا گفت:

  سلام خوب بود

 68. ایساو سونیا گفت:

  سلام ایسام خوبی من خوبم به خاطر عکسات ساعت۳شب تونتیم عکسات عالی بود .سلام اواجون سونیام عکسات فوق العاده اس امشب کلی حال کردم ممنونم گلم. ابجی جان من ایسام اگر خواستی شمارتو بده ممنون بای تا بعد

 69. مبینا گفت:

  من همون مبینا عسگری هستم تورو خدا جواب هارو بده

 70. مهسا گفت:

  بامن دوست میشی اوا جون

 71. عسل گفت:

  سلام اوا جان اگر دوست داشته باشی عکس های جدید تری از سلنا برات بفرستم……..
  دوست داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 72. کیمیا گفت:

  سلام اوا جون میشه چند تا عکس از اندرو سلی بذاری

 73. هانیه گفت:

  قشنگ مرسی از شما دوست گرامی

 74. روشنک گفت:

  حال کردم.دمت گرم

 75. پریسا جون گفت:

  سلام آوا جون عالیییییییییییییییییییییییییی بود میشه از عکس های جاستین جون بذاری البته اگه مقدور هستش .بازم ازت خیلی ممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننووووووووووووووووووننننمممممممممممم

 76. sahel گفت:

  salam asisam dastet dard nakone axshaye ghashangi gozashti

 77. مردان ازکردستان گفت:

  سللللللللام عجب سایتی منم راه میدید

 78. samin گفت:

  salam. aksaye bahali bood

 79. samin گفت:

  سلام.آوا جون.خواهش.نکته( راستی گلم samin با این ث است.)

 80. samin گفت:

  نه بابا این چه حرفیه.راستی دوست عزیز چند سالتونه؟البته اگر دوست داشتی

 81. آسیه گفت:

  سلام آوا جون راسته سلنا بارداره

 82. samin گفت:

  منم ۱۶ سالمه آوا جون.راستی مگه درس نداری نا سلامتی کنکوری هستی.بابا دمت گرم اسیر اون بیخیالیتم

  • آوا گفت:

   سلام دوست گلم.
   واسه درس مشکلی ندارم(شاگرد اول کلاسم):)
   هم درس هم اینجا اما از تابستون چون میخوام سفت و سخت بخونم.دیگه اینجا نمیام.:(

 83. صبا گفت:

  سلام اوا جون چه قدر تو مهربونی.وبتم که مثل خودت حرف نداره.ماچچچچچچچچچچچچچچچچچچ

 84. samin گفت:

  بابا ای ول دمت گرم.چه بد.
  انشاءالله موفق باشی گلم.

 85. غنبر علی گفت:

  سلام خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مر۳۰

 86. پریسا جون گفت:

  سلام آواجون به من قول داده بودی که از عکس های جاستین عزیز بذاری پس چی شد؟وقتی امروز اومدم تو وب لاگت دیدم نذاشتی خیلی ناراحت شدم

 87. ویشکا گفت:

  واقعا ممنونم مرسی عزیزم.

 88. کیمیا گفت:

  مرسی
  خیلی عکس های زیبایی گذاشته اید

 89. آیلار دختر بابا گفت:

  سلام آواجونم … عکسات خیلی خوشگله … فوق العاده ست همشون جدید بودن … مرسی

 90. رعنا گفت:

  سلام ابجی چطوری امتحاناتتوچطوری دادی

 91. نانا گفت:

  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
  ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
  ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
  ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵
  ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
  ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷
  ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸
  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
  ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰
  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  ۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
  ۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳
  ۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴
  ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵
  ۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶
  ۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷
  ۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸
  ۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹
  ۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰

  اوا جون به دل نگیر جوگیر شدم

 92. صفا گفت:

  من عاشق سلناوجاستین هستم عکسها خوب بود ولی قدیمی بودن

 93. رومینا گفت:

  عالی بود

 94. نگار212 گفت:

  چطوری آوا جون؟ازعکسایی ک گذاشتی مسی اگه میشه چندتا عکس از سلی و جاستین باهم بزار بازم مسیییییییییییییییییییییی

 95. علی ... گفت:

  لطفا ادرس سایتی که در ان عضو هستید را بنویسید.

 96. anoosha گفت:

  kheili az axaye zibatun tashakor mikonam man kheili selena ro dust daram bazam mamnun

 97. کیمیا گفت:

  سلام اواجوووووووووووووووووووووووووووونم این سومین نظر منه به هیچ کدوم جواب ندادی از دستت یه جورایی ناراحتم ولی ممکنه تو هم یه جواب قانع کننده ای داشته باشی نمیخوام وقتتو زیاد بگیرم ولی اگر ممکنه برام عکسای اینا روبزاری دوست دارم

 98. فاطمه گفت:

  بچه ها سلی رو خیلی دوست دارم
  …..///////…[email protected]@@@@!!!!!!