سلنا گومز
عکس های سلنا گومز ۵
عکس ,نوجوان,پاتوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلام دوستای گلم

لطفا بهم بگید چه پستایی براتون بزارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب ها : , , , , , , , ,
نظرات
۳۲۱ نظر برای “عکس های سلنا گومز ۵”
 1. فروغ گفت:

  ____ (¯ `•?.•´¯)
  _____ (_.•´/|\`•._)
  _______ (_.:._)__(¯`:´¯)
  __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.?.•´¯)
  (¯ `•??.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._)
  (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶
  __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶
  ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶
  _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶
  ______(¯ `C.?.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶
  ______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶
  _______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
  ¶_______¶__¶__¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶
  ¶¶¶______¶_¶_¶¶¶¶(¯`:´¯)¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶(¯`:´¯)¶ _¶(¯ `•K?.•´¯)¶¶¶
  ¶¶¶(¯ `Y.?.•´¯ )¶ (_.•´/|\`•._)¶
  ¶¶¶(_.•´/|\`•._) ¶¶ _ (_.:._)¶¶
  ¶¶¶¶¶¶(_.:._)¶¶¶_ ¶¶¶¶ ¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`:´¯) ¶¶ ¶¶¶
  ______¶¶¶¶¶(¯ `•.?.•´¯)¶¶ ¶¶¶
  ____¶¶¶¶ ¶¶ (_.•´/|\`•._)¶¶¶ ¶¶¶
  ___¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ¶ (_.:._)¶__¶¶¶ ¶¶
  ___¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ ¶¶¶___¶¶ ¶¶
  _¶¶¶¶ ¶¶¶¶___¶¶¶ ¶¶¶¶____¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶____ ¶¶¶ ¶¶¶¶_____¶
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———
  ———¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶———سلام آوا جون اگه یه درخواست ازت کنم قبول می کنی؟؟؟

 2. فروغ گفت:

  راستی آوا جون نماز روزه هاتون قبول ¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶
  __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶
  ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶
  _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶
  ___________¶¶¶¶
  ____________¶¶
  _____________¶
  ____________¶
  ___________¶
  __________¶
  ________¶__¶¶¶_________¶¶¶
  ________¶_¶___¶_¶¶¶¶¶_¶___¶
  ______¶__¶__¶__¶_____¶__¶__¶
  _____¶___¶_¶¶¶_________¶¶¶_¶
  _____¶___¶_________________¶
  ______¶___¶_______________¶
  ______¶¶___¶__¶¶_____¶¶__¶
  _____¶__¶__¶__¶¶_____¶¶__¶
  _____¶__¶__¶_____¶¶¶_____¶
  _____¶___¶_¶____¶___¶___¶
  ______¶______¶___¶¶¶___¶
  _______¶______¶¶_____¶¶
  ________¶_______¶¶¶¶¶__¶¶
  _________¶______________¶
  ___________¶¶¶¶___________¶
  _____________¶________¶____¶
  _______¶¶¶___¶_________¶____¶
  ______¶___¶¶¶¶________¶¶¶¶__¶
  ______¶______¶_______¶____¶_¶
  ______¶______¶______¶_____¶¶

 3. فروغ گفت:

  ______________,*-:¦:-*
  ___۰♥۰♥_____♥۰♥۰,*-:¦:-*
  _۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  ___۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _____۰♥۰۰۰♥۰,*-:¦:-*
  _______۰♥۰,*-:¦:-*
  _____۰,*-:¦:-*
  ____*-:¦:-*_____۰♥۰♥____♥۰♥۰
  __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰♥___♥۰۰۰♥۰
  _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰♥۰۰۰۰۰۰♥۰
  _*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  __*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  ____*-:¦:-*____۰♥۰۰۰۰۰۰۰۰♥۰
  ______*-:¦:-*_____۰♥۰۰۰♥۰
  _________*-:¦:-*____۰♥۰
  ______________,*-:¦:-*
  ……..¸,.•´¨`•.( -.- ).•´¨`•.,¸سهلام آوای مهلبون

 4. فروغ گفت:

  بازم سلام نمی دونم چرا بی خوابی زده به سرم اونم از نوع بدجورش اصلا خوابم نمیبره!!
  !!! ________$$$$$$
  _________________$$$$$$$$
  ________________$$$$$$$$$$
  _________________$$$$$$$$$$$
  __________________$$$$$$$$$$___
  ____________________$$$_$$$$$$_$$
  __$$$___$$$ _________$$$_$$$$$_$$
  _$$$$$_$$$$$_______$$$$$$_$$$$$
  _$$$$$$$$$$$______$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$
  _____$$$$________$$$$$$$$$$$$
  _______$__________$$$$$$$$$_$$$
  ________$__________$$$$$$$$__$$$
  _________$_________$$$$$$$____ $$
  __________$_______$$$$$$$$_____$$
  ___________$_____$$_$$$$$$_____$$
  ____________$___$$__$$$$$$$___ $$
  _____________$_$$___$$$$$$$$__$$
  ______________$_____$$$$$$$$___
  _______________$____$$$$$$$
  ____________________$$$$$$
  ____________________$$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____________________$$$$
  ____LOVE____________$$$$$
  ____________________$$$$$$
  ____________________$$$$$$$
  ____________________$$$$$$$$
  ____________________$$$$_$$$$
  ____________________$$$$__$$$$
  ____________________$$$$__ $$$$
  ____________________$$$$___$$$$
  __________________ $$$$$___$$$$$
  _________________ $$$$$$___$$$$$$
  ___________________$$$_____$$$_$
  _________________$$$_$__$$$$__$

 5. فروغ گفت:

  خواهش می کنم آوا جون .آهان درخواستم:میشه یه چندتا عکس از مایلی سایرس بذاری ؟البته اگه برات مقدورهستش ♥☆ ☆

        ♥     ♥★

            ♥           ♥

         ♥   ★       ♥

        ♥          ♥★    ♥

   ☆       ♥


  ♡   ♥    ♥

         ★    ♥

       ☆          ♥   ♥

    ♥     ♥


   ★  ♥★

         ♥     ♥


  ♡     ☆     ♡

   ♥       ♥

     ♥

        ♥          ♥ ☆   ♥

        ♥      ♥

            ♥           ♥

   ♥           ♥

         ♥      ☆    ♥

         ♥
  ♥     ☆  ♥

     ♥

        ♥      ♥

            ♡           ♥

         ♥         ♥

      ☆    ♥

        ♥          ♥    ♥

        ♥         ♥  ☆  ♥

             ♥

                 ♥   ♥

    ♥     ♥★

     ♥

    ☆     ♥    ♥★

      ♡   ♥          ♥

   ♡♡

     ♥

        ♥  ★    ♥

 6. فروغ گفت:

  واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای مرررررررررررررررررررررررسیییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  آوا جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون عاشقتم مرسی مرسی~~~~~~~~$$$$
  ~~~~~~~~~~..$$**$$
  ~~~~~~~~~…$$$**$$
  ………………. $$$~~~’$$
  ~~~~~~~~$$$”~~~~$$
  ~~~~~~~~$$$~~~~.$$
  …………..~~$$~~~~..$$
  ~~~~~~~~$$~~~~.$$$
  ….~~~~~~ $$~~~$$$$
  ~~~~~~~~~$$$$$$$$
  ~~……~~~~$$$$$$$
  ~~~~~~~.$$$$$$*
  ~……..~$$$$$$$”
  ~~~~.$$$$$$$….
  ~~~$$$$$$”`$
  ~~$$$$$*~~~$$
  ~$$$$$~~~~~$$.$..
  $$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
  $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
  $$$~~~~$$$*~’$~~$*$$$$
  $$$~~~’$$”~~~$$~~~$$$$
  ۳$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
  ~$$$~~~$$$~~~’$~~~~$$$
  ~’*$$~~~~$$$~~$$~~:$$
  ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$”
  ~~~~~$$*$$$$$$$$$”
  ~~~~~~~~~~““~$$
  …………………………..’$
  ~~~~~~~~..~~~~~~$$
  ~……….~$$$$$$~~~~$$
  ~~~~~$$$$$$$$~~~$$
  ~~~~~$$$$$$$$~~~$$
  ~~~~~~$$$$$”~~.$$
  ~~~~~~~”*$$$$$

 7. آرامیس گفت:

  ممممممممممممممممممممممممممممممممنننننننننننننننننننننننوووووووووووووووووووووووووونننننن

 8. نیلو گفت:

  خیلیییییییییییییی نازن ممنون آجییییییییی

 9. یه دوست گفت:

  مررررررررررررسی مثل همیشه فوق العاده بووووووووود دوست دارم گگگگگگگگگگگگگگلممممممممم

  • آوا گفت:

   وای مرسی الان دارم بال در میارم نمی دونی چقدر خوشحال شدم وقتی دیدم سر زدی!!
   i love uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu veryyyyyyyyyyyyyyyyyyyy muchchchchcyh

 10. یه دوست گفت:

  اوا جون به ترینه بهترینایی

  • آوا گفت:

   مرسی عزیییییییییییییییییییزم معلومه که خودت بهترین بهترینایی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   واقعا خوشحالم که برگشتی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  • سپینود گفت:

   اخر اسم تو یه دوست کیه البته اگه دوست داری اجیییییییییییییییی

 11. یه دوست گفت:

  بابااااااااااااااااااا تودیگه کی هستی دس شیطونو ازپشت بستی اوا جونم

 12. نگار گفت:

  سلام عکسای باحالی بود ولی من کلا از سلنا خوشم نمیاد

  مرسی

 13. […] ادامه مطلب در پاتوق نوجوونای ایرونی […]

 14. ghazal گفت:

  mahshaaaaaaaaaaar booooooooooooood

 15. ایمان گفت:

  @……………@………[email protected]…………@@@@@………@ @@………[email protected]@……@…[email protected]……@………@……@…[email protected] @[email protected]……[email protected]@…[email protected]………@…[email protected]………@…[email protected]………@ @[email protected]……@[email protected][email protected]@@@@……@@@@@…[email protected]@@@@ @…@…[email protected]…@…[email protected]………@……………@…[email protected]………@ @…[email protected]@…[email protected][email protected]………@……………@…[email protected]………@ @…[email protected]@…[email protected][email protected]………@……………@…[email protected]………@ @……@……[email protected][email protected]………@……………@…@………[email protected]

  بدو بیا……. منتظرم…

 16. فائزه گفت:

  عالییییییییییییییییییییییییییییییی بود موفق باشی گولم

 17. زهرا گفت:

  سلا عسیسم عالی بود فدایی داری گلم میسی اگه واست مقدور بود از جاستین بیبرم عکس بذاری ممنون میشم ۲باره میسی

 18. ana گفت:

  slam azizam agar metony mano lenk kon va beman sar bezan

 19. سا حل گفت:

  سلام اوا جوووووون عکسا محشر بودن مسی ازت

 20. سی سی گفت:

  اوا جون عکسات عالی بود.مر۳۰

 21. مریم گفت:

  _†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡†††††††††‡‡‡†
  __†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††††‡¶¶¶¶‡††††††††††††‡‡‡†
  ___‡۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†۸¶¶¶۸‡‡††††††††††††††††††
  ___†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†
  ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸‡‡‡‡‡‡
  ____‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  _____†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸‡‡‡۸۸‡‡‡‡‡۸۸‡‡‡‡‡‡¶¶¶¶¶¶¶۸‡†
  ____††‡‡‡۸۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸‡۸۸۸۸‡‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸†††
  ____‡¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸¶¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡†††
  ___†¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡†††‡‡‡۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸¶¶‡‡†‡††††
  ____۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡†††††††‡۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡††††††
  ____†¶¶۸۸۸۸۸۸¶¶¶¶۸††††††††††‡‡‡‡†۸۸۸‡‡‡‡‡‡†‡††††††††
  _____‡¶۸۸۸۸۸۸۸¶¶¶¶†††††††††‡††††‡†‡‡‡†‡†††††††‡†††††
  _______¶¶¶۸۸۸¶¶¶¶¶‡††††††‡††††††††††††††††††††††††††
  ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡††††††††††††††††‡‡‡‡†††††††††††††
  _________¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡††††††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
  __________۸¶¶¶¶۸۸‡†††††‡‡‡†††††††††‡‡‡‡‡‡†††††††††††
  ___________¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††‡‡‡‡‡‡‡‡††††††††††
  ___________‡‡‡‡‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††‡††
  ___________‡†‡‡‡‡†‡‡‡††††‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
  ___________‡‡‡‡‡‡۸‡۸‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡††
  ___________‡‡‡۸۸۸۸¶۸¶¶‡¶¶¶‡†‡۸۸‡‡†††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ___________‡۸۸۸۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸‡‡‡‡††‡†‡‡††‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ___________‡۸¶۸۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡†††‡††‡††‡‡††۸¶۸۸‡‡‡‡‡
  ____________‡¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡†††‡†††††††††‡‡‡¶¶¶۸۸‡‡
  _____________†¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡‡†‡۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶†‡‡‡‡
  _______________¶¶¶¶¶¶¶¶‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡††۸‡۸۸†††‡‡‡‡
  ________________†¶¶¶¶¶۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡‡††‡‡۸۸‡‡‡†‡‡‡‡‡‡‡
  ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶‡۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  ____________________‡¶¶¶¶¶¶†۸‡‡۸۸‡۸۸۸۸۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
  _____________________†۸¶¶¶¶۸۸۸۸۸¶¶¶¶¶¶¶۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡†††
  ______________________†‡¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸۸
  ________________________†۸¶¶¶¶¶¶¶¶¶۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸‡۸¶
  __________________________†¶¶¶¶¶¶۸۸۸‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡۸۸۸¶¶

  آپم
  لبانیبشتل لبانئوبیئنااادنیملفابلا

 22. آزاده گفت:

  سلام آوا خانوم هاشا به معرفتت که هنوز من جزو دوستاتم ازت خیلی مچکرم عکسایه آبشارا هم بزار میتونی عکسای خنده دار هم بزاری خیلی دوست دارم باااااااااااااااااااااااای

  • آوا گفت:

   سلااااااااااااااااااااااااااام آزاده
   شمایییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!همون آزاده؟
   ایول خوش اومدیییییییییییییییییییییییی خیلی زیاد
   واقعا خوشحالم کردی عزیزم
   باشه عزیزم ایشالله آخرای هفته ی دیگه می زارم.

 23. آزاده گفت:

  جواب نمیدی

 24. آزاده گفت:

  باشه سرت شلوغه من رفتم

 25. آزاده گفت:

  بازم بهت سر میزنم با معرفت

 26. دریا گفت:

  آوا جون عالی بود عزیزم.

  موفق باشی

 27. آرزو گفت:

  سلام خوجله خوفی
  چه سایته توپی داری مال منم خوجله حتمه بیا تمامه عکساتو پرینت کردم زدم به دیواره اتاقم اخه خیلی جاستینو سلنارو دوس میدارم

 28. سعید گفت:

  خیلی توپ طراحی کردی عزیزم موفق باشی

 29. آرزو گفت:

  سلام نفسم
  ممنون که لینکم کردی
  عاشقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دوس داشتنی

 30. sevda گفت:

  linkkkam koonnnn!!!!!!!

 31. دوستت دارم وحتی ابجی ندا
  رم بهت می گم ابجی سلنا

  راستی من ۱۱ سالم هست

 32. ستايش گفت:

  لطفا عکس از ریحانا بذار

 33. مریم گفت:

  سلام آوا جون! من مریم ام ۱۳ سالمه !
  یه سوال داشتم ! خواننده و بازیگر نوجوان آمریکایی (که موهای صاف و زردی داره!) همین خانم سلنا گومز هست؟

 34. shadi گفت:

  mikhastam bedonam selena ezdevaj nakarde va ba jastin che nesbati dare

 35. سعید گفت:

  مرسی عزیزم عکساتون خیلی قشنگ بودن دمت گرم

 36. کورش گفت:

  سلام آوا جون خوبی خواهش میکنم اگه میشه از سلنا sho , video بزار

  • آوا گفت:

   سلام کوروش جان.
   متاسفانه طبق قوانین سازمان جرایم رایانه ای نمی تونم این کارو بکنم.وگرنه خودمم خیلی دوست دارم کلیپ ها و موزیکاشو بزارم ولی اگه این قوانین تغییر کردن حتما.

 37. الهام گفت:

  سلام اوا جججججججججججججججججججججووووووووووووووووووووننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
  امتحان زبان دارم برایم دعاکن عععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااششششششششششششششششششششششششششششششششققققققققققققققققققققققققتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتممممممممممممممممممم

 38. علی گفت:

  سلام عزیز دل برادر
  عالی و بی نظیر بود ممنون A.H
  !!!!

 39. سار ناناز گفت:

  خوب بود مرسی

 40. مهتا گفت:

  واه وا واه واه اواه واه واه واه واه واه واه واه
  چه قدر لووووووووووس
  آوا جون با تو و سلنا جون نبودم
  با داش علی بودم

 41. فرناز گفت:

  سلام*******************************م خیلی عکسا جالب بود mer30عزیزم.

 42. فرناز گفت:

  دوباره سلام میخواستم بگم که عکسهای خانوادگی سلنا رو بزاری ممنون میشم .بابای

 43. سحر گفت:

  عالی بود لطفا عکسای جدیدشوبه ایمیلم بفرستید

 44. سحر گفت:

  سلام اوا جون.وبلاگ خوشگلی داری.اگه ممکنه از جنیفر لوپز هم عکس بزار.ممنون جیگر

 45. سحر گفت:

  راستی من یه سحر دیگه ام.سحر قبلی یکی دیگس

 46. سحر گفت:

  سلام من همان سحر قبلی هستم عکس های قشنگی بود اوا جونم

 47. سحر گفت:

  عزیزم گلی از خودت است

 48. ای سودا گفت:

  مرسی آواجون خیلی خوب بود

 49. سحر گفت:

  سلام من سحر دومی ام.اوا جون میخوای اسممو عوض کنم با اون یکی سحر اشتباه نشه؟؟

 50. صبا(sema) گفت:

  خسته نباشی! آوا جووووووووووووووون

 51. شیدا گفت:

  سلام من دوست سحر قبلی هستم

 52. سحر گفت:

  سلام اوا چرا جواب مرا نمیدی؟؟؟؟؟؟

  • آوا گفت:

   سلام سحر جوووووونم
   خیلییییییییییی شرمندتم عزیزم.آخه هفته ی دیگه المپیاد دارم خیلییییی گرفتارم.دیر به دیر میام.ببخش دوست گلم.

 53. سحر گفت:

  منم خوشحالم آواجون.ok

 54. unknown گفت:

  salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
  ava ajije dlm hagh dari ag mekhay ba ordangi partam koni biro0n hamishe ye moshkeli byd vasam pish biad k nato0nam biam
  man hamishe bad shans bo0dam
  mosalaman mano yadet rafte dg. . .
  fatiam nemido0nam yadet o0mad ya naaaaaa?!
  do0bale o0madam
  :*
  :*
  :*

  • آوا گفت:

   وایییییییییییییییییییییییییییییییییییی فاطی جوننننن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خودتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   فاطی واقعا خودتی؟؟؟؟
   سلااااااااااااااام دوست گلممممممممممممممممممممممممممم.کجا بودی بابا؟؟؟دلم برات یه ذره شده بود عززززییییییییزم.
   معلومه که هنوز تو ذهنمی .اتفاقا خیلییییییییییییی منتظرت بودم.می دونستم که بامرامیو بهم سر می زنی.
   چه خبرا عزیزم؟؟؟؟؟؟الان خیلیییییییییییی شوکه شدم!!خیلی خوشحالم کردی عزیزم.

 55. شیدا گفت:

  سلام من همان شیدایی هستم که توی سایت مایلی سایرس اومد

 56. س.ک گفت:

  خیلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییی ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبببببببببببببببببووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددد

 57. غزاله گفت:

  سلام آواجون چطوری ؟ من و یادته ؟ تابستون ؟
  دلم برات تنگیده !

  • آوا گفت:

   غزاله؟؟؟!!!!!
   سلام خوبی عزیزم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چه جالبببببببب.
   چه عجب یادی از ما کردی دوست گلم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   منم دلم برات خیلی تنگیده بود.
   چه خبرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   خیلی خوشحالم کردی

 58. مریم گفت:

  اآوا کارت عالیه خیلی خوشم اومد و از عکس تو زیبایی بیشتر از همه لذت بردم . بازم ازت ممنون

 59. مبینا گفت:

  عزیز واقعا که مهشری . دستت درد نکنه

 60. سحر گفت:

  سلام آوا جون.خوبی؟خییییلی خوشحالم بعداز چند روز دوباره سر زدم.
  راستی آوا عکسای جنیفر چی شد؟!

 61. رعنا گفت:

  دستت دردنکنه فداتشم…به نظرتون دماغ سلنابزرگ نیس

 62. mohammad گفت:

  وای این سلنا چقد نازه بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 63. ایکیوسان گفت:

  عالی بود ….

 64. مبینا عسگری گفت:

  عالی بود
  من دوم فروردین ۱۳۹۱ ثبت نام کردم از اون جایی که نظرات رو خوندم تو مهربونی بچه ها دوستت دارند تازه من متولد ۲۳ ۹ ۱۳۷۹
  هستم و دوست دارم بگم اگه میشه هم سن های منو معرفی کنی و دوست دارم تو عکس محسن یگانه را نمایش دهی

  • آوا گفت:

   سلام مبینا جونم
   خیلیییییییییییی خوش اومدی دوست گلم.
   همسن تو زیاد داریم ولی اینجا نیستن توی تالار عضون ، اگه دوست داشته باشی می تونی اونجا عضو بشیو خودت پست بزاری ، حتی میتونی خودت عکسای آقای یگانه رو بزاریhttp://www.talar.bacheha.ir

 65. مبینا عسگری گفت:

  همون روز اول عضو شدم ولی نمی دونم باید چه طوری مطلب بزارم تورو خدا توضیح بده
  قربانت بوس بوس نفسم

 66. مبینا عسگری گفت:

  اره نفسم

 67. ایسا گفت:

  سلام خوب بود

 68. ایساو سونیا گفت:

  سلام ایسام خوبی من خوبم به خاطر عکسات ساعت۳شب تونتیم عکسات عالی بود .سلام اواجون سونیام عکسات فوق العاده اس امشب کلی حال کردم ممنونم گلم. ابجی جان من ایسام اگر خواستی شمارتو بده ممنون بای تا بعد

 69. مبینا گفت:

  من همون مبینا عسگری هستم تورو خدا جواب هارو بده

 70. مهسا گفت:

  بامن دوست میشی اوا جون

 71. عسل گفت:

  سلام اوا جان اگر دوست داشته باشی عکس های جدید تری از سلنا برات بفرستم……..
  دوست داری؟؟؟؟؟؟؟؟؟…………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 72. کیمیا گفت:

  سلام اوا جون میشه چند تا عکس از اندرو سلی بذاری

 73. هانيه گفت:

  قشنگ مرسی از شما دوست گرامی

 74. روشنک گفت:

  حال کردم.دمت گرم

 75. عسل گفت:

  آوا جان میتونم ایمیلت را بدونم

 76. پريسا جون گفت:

  سلام آوا جون عالیییییییییییییییییییییییییی بود میشه از عکس های جاستین جون بذاری البته اگه مقدور هستش .بازم ازت خیلی ممننننننننننننننننننننننننننننننننننننننووووووووووووووووووننننمممممممممممم

 77. sahel گفت:

  salam asisam dastet dard nakone axshaye ghashangi gozashti

 78. مردان ازكردستان گفت:

  سللللللللام عجب سایتی منم راه میدید

 79. samin گفت:

  salam. aksaye bahali bood

 80. samin گفت:

  سلام.آوا جون.خواهش.نکته( راستی گلم samin با این ث است.)

 81. امیر مسعود گفت:

  عکسای شخصیتهای بازی مثه رزدنت اویل ۶ رو برامون بذار فیض ببریم.

 82. samin گفت:

  نه بابا این چه حرفیه.راستی دوست عزیز چند سالتونه؟البته اگر دوست داشتی

 83. ایسا گفت:

  سلام اجی خوبی ؟؟؟ خودم میرم برات اهنگ های کیم بوم رودانلود میکنم اصلا ناراحت نباش خداحافظ راستی تو وبلاگم میذارم

 84. آسیه گفت:

  سلام آوا جون راسته سلنا بارداره

 85. samin گفت:

  منم ۱۶ سالمه آوا جون.راستی مگه درس نداری نا سلامتی کنکوری هستی.بابا دمت گرم اسیر اون بیخیالیتم

  • آوا گفت:

   سلام دوست گلم.
   واسه درس مشکلی ندارم(شاگرد اول کلاسم):)
   هم درس هم اینجا اما از تابستون چون میخوام سفت و سخت بخونم.دیگه اینجا نمیام.:(

 86. ایسا گفت:

  سلام خوبی اوا ؟؟؟؟ کنکور دارم این بچه ها هم که نمیزارن ادم درس بخونه اجی منم شاگرد اول کلاسم ولی تابستون باید اینترنتو جمع کنم اجی اوا نباید درش بیارم اجی اخه الانم هی دم دستمه مجبور میشم ورشدارم این جوری خوب خیلی بده ۱ماه باید بزارمش بالای کمد معتاد اینترنت و فیسبوک شدم یعنی چه………………………..خسته شدم اجی

 87. آسیه گفت:

  سلام اوا جون
  نمی دونم تو همه ی سایتا نوشته بعد از برنامه ی کیدس چویس اواردس حالش بد شده بردنش بیمارستان تو همه ی سایتا نوشته که سلنا با جاستین ازدواج کرده ولی من باورم نمیشه چون جاستین ۲ سال از سلنا کوچیکتره

 88. صبا گفت:

  سلام اوا جون چه قدر تو مهربونی.وبتم که مثل خودت حرف نداره.ماچچچچچچچچچچچچچچچچچچ

 89. samin گفت:

  بابا ای ول دمت گرم.چه بد.
  انشاءالله موفق باشی گلم.

 90. غنبر علي گفت:

  سلام خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی مر۳۰

 91. پريسا جون گفت:

  سلام آواجون به من قول داده بودی که از عکس های جاستین عزیز بذاری پس چی شد؟وقتی امروز اومدم تو وب لاگت دیدم نذاشتی خیلی ناراحت شدم

 92. آسیه گفت:

  سلام اوا جون میشه اهنگای سلنا رو واسه دانلود بزاری

 93. ویشکا گفت:

  واقعا ممنونم مرسی عزیزم.

 94. مریم گفت:

  سلام اوا عکسترا بفرست

 95. کیمیا گفت:

  مرسی
  خیلی عکس های زیبایی گذاشته اید

 96. parisa گفت:

  سلام عکس های قشنگیه.لطفا اگه میشه عکسای هیلاری داف روهم بذار…

 97. vajihe گفت:

  سلام جالب بودن واقعا ممنون لطفا عکس های بیشتری بذارید.merc

 98. آیلار دختر بابا گفت:

  سلام آواجونم … عکسات خیلی خوشگله … فوق العاده ست همشون جدید بودن … مرسی

 99. بیتا گفت:

  قیافه اش خوشگل نیست بانمکه . صداش خیلی قشنگه

 100. سحر گفت:

  خیلی عالی بود

 101. رعنا گفت:

  سلام ابجی چطوری امتحاناتتوچطوری دادی

 102. meisam گفت:

  عکس های قشنگی بود.

 103. نانا گفت:

  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
  ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
  ۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
  ۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵
  ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
  ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷
  ۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸
  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹
  ۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰
  ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  ۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲۱۲
  ۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳
  ۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴
  ۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵
  ۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶۱۶
  ۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷۱۷
  ۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸۱۸
  ۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹۱۹
  ۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰۲۰

  اوا جون به دل نگیر جوگیر شدم

 104. الی گفت:

  عالی بود ممنون

 105. سانیا گفت:

  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 106. صفا گفت:

  من عاشق سلناوجاستین هستم عکسها خوب بود ولی قدیمی بودن

 107. نادیا گفت:

  حیف نیست وبلاگ رو برای سلنا درست کردید

 108. هلما گفت:

  ببینیمو تعریف کنیم

 109. soltangham گفت:

  سلام دوست عزیز سایت خیلیییییی خوبی داری تبریک میگم
  من عاشققققققققققققق سالینام عکساش برا من جدید بود مرسی
  دوست منننننننن بازم میام

 110. نینا گفت:

  عااااالی بووووووووووووووووود منون اوا جووووووووووون

 111. آرمان گفت:

  ببینم رعنا خانم تو فکر میکنی کی هستی اصلا در حدی نیستی اسم سلنا جووووووووووووون رو بیاری

 112. heli گفت:

  ثمین جون اشکال نداره فامیلی تو بدونم ؟آخه منم یه دوست ۱۶-۱۵ ساله دارم اسمش ثمینه!!! راستی آوا جون سلام ،خسته نباشی این قدر فعالی!! هیچ کس به فعالی تو نیست.

 113. heli گفت:

  زیاد بهت سر می زنم آوا !! ولی خوب خیلی ازت کوچیک ترم من نینیه ۱۲ سالم!!!

 114. رومینا گفت:

  عالی بود

 115. نگار212 گفت:

  چطوری آوا جون؟ازعکسایی ک گذاشتی مسی اگه میشه چندتا عکس از سلی و جاستین باهم بزار بازم مسیییییییییییییییییییییی

 116. نگين گفت:

  خیلی خوب بود

 117. سارینا گفت:

  من میخوام عضو بشم باید چیکارکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

 118. rozhi گفت:

  salam mersi aks jadid bezar lotfan

 119. کیمیا گفت:

  اوا جووووووووووووووووووووووووووووووووووون واغعا عکسات خوشگل بود من خواهر زاده مریم فرزانه ام

 120. اسما گفت:

  سلام عزیزم من اسما هستم می خواستم بگم ممنون از عکس های خوشگلی که میزاری خیلی خوشم اومد.
  فقط عکس ها سلنارو اگه میشه بیشتر بزار چون دوستش دارم.
  اگه میشه ایمیلتو بهم بده تا باهات چت کنم البته اگه ناراحت نمیشی میدونی گلللللللللللم.
  دوسسسسسسسسسسست دارم.

 121. اسما گفت:

  چرا جوابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب نمیدیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی؟
  دارم گریه میتنم آوا جون

 122. الهه گفت:

  ▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█
  ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██
  ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█
  █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█
  ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█
  ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████
  ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒♥♥♥♥ ♥▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
  ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█

  خیلی قشنگ بود………………مرسی

 123. puran گفت:

  ببخشید گلم میشه از شات های خیلی کمیاب سلنا گومز بزاری

 124. علی ... گفت:

  لطفا ادرس سایتی که در ان عضو هستید را بنویسید.

 125. کیمیا گفت:

  اوا جووووووووووووووووووووووووووووووووووونم لطفا عکسای جدیدتو بزار
  می خواستم خودمو معرفی کنم جواب اون نظرمو ندادی من خواهر زاده مریم فرزانه ام توی گودبای بارتیش تو ومامان گلت دعوت بودی لطفا عکسای اون جا هم بزار ilove youuuuuuuuuuuuuu

 126. anoosha گفت:

  kheili az axaye zibatun tashakor mikonam man kheili selena ro dust daram bazam mamnun

 127. کیمیا گفت:

  سلام اواجوووووووووووووووووووووووووووونم این سومین نظر منه به هیچ کدوم جواب ندادی از دستت یه جورایی ناراحتم ولی ممکنه تو هم یه جواب قانع کننده ای داشته باشی نمیخوام وقتتو زیاد بگیرم ولی اگر ممکنه برام عکسای اینا روبزاری دوست دارم

 128. میلاد گفت:

  سلام با من دوست میشی؟از عکسهایی که گذاشتی خوشم اومد

 129. الهه گفت:

  سلام وب قشنگی داری…
  به منم سر بزن اگه خواستی لینکم کن و بگو تا لینکت کنم!!
  مرسی..

 130. رضا گفت:

  LHGDGXHGMXFNJKNLDFHIOJKGUHDFHGEIJRYGEUIGDFHVJBDFUWS[TKIOREIGFKDSKOHNGUIEHRSGFJDOJGHIOFDJGO EFDIHGDFIKGHDFJBGJHDFXNKIBGHSFNHBGVIKERG
  DFX’
  G

  KBJHGVBHDFFJHFIJHGTKJG

 131. ناهید گفت:

  آوا جون عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودن همه شونو برداشتم *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************########################################÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

 132. فاطی گفت:

  SALAM SELENA CHAND SALESHE

 133. صبا گفت:

  عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالیه جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییگر

 134. سانیا گفت:

  سلام اوا جون خوبی من سانیا هستم میخواستم بگم اگه بشه عکسای جاستین رو هم بذارید

 135. فاطمه گفت:

  سلام اوا جون چند تا از اهنگ های سلی رو برام بفرست تصویری سلی رو خیلی دوست دارم اوا جووووووووووووووووووووووووونم ….۱….من خیلی شبیه سلنا هستم ..۱…بخاطر همین میخام همه ی اهنگاشو داشته باشم دوس دارمش دلم می خواد باهاش چت کنم تو می تونی کمکم کنی عزیزم

 136. فاطمه گفت:

  بچه ها سلی رو خیلی دوست دارم
  …..///////…[email protected]@@@@!!!!!!

 137. مریم گفت:

  چه سایت باحالی

 138. مریم گفت:

  چه سایت باحالی داری از عکسا ممنونم

 139. ailin گفت:

  سلنا رو دوست دارم چون همیشه لبخند می زنه

 140. نسترن گفت:

  عاااااااااااااااااالی بوووووود

 141. فری گفت:

  جیگرشوووووووووووووووو خوشمله البته یه دوست دارم خیلی خوشلتر از اینه چشاش یه رنگه خاصه خیلی خوشکله

 142. anoosha گفت:

  salam asheghe selena &justinam axaye jadide dg bezarin

 143. الهه گفت:

  سلام خیلی عالی بود

 144. milad گفت:

  salam bar hamegyyyyyyyyyyyyyyyyy hamaton ddddddddddddddddddddooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssssssssttttttttttttttt daram
  bach ha gomez ro khily dost daram

 145. Seta yeah گفت:

  سلام خوب بود اما عکسیا قشنگتری هم گرفته

 146. ملودی گفت:

  من که خیلی خوشم اومد مرسی

 147. ستايش گفت:

  سلام من نظرات مؤ نمیبینم یکی به من بگه چی کار کنم ؟

 148. ستايش گفت:

  سلام میگم این جا چند ساله ها نظر میذارن ؟ من راهنمایی هستم به نظر میاد همه دبیرستانین.

 149. مهتاب گفت:

  salam azizam aksat fogh olade bodan

 150. نیما گفت:

  مرسی از عکس های قشنگتون ممنون

 151. مريم گفت:

  سلام.من تازگیا وارد سایتتون شدم ولی واقعا سایتتون شدم.واقعا سایتتون زیباست ولی عکس زیاد نذاشتید.آوا جون عکس آوریل لاوینی و جنیفر را هم بذار .خدایی قشنگ می خونن اما از سلنا
  قشنگ تر نمی خونند.ولی اگر آهنگ هاشو را رو دانلود بذارید فوق العاده می شود.دوست دارم اوا جون

 152. الای گفت:

  خیلیییییییییی نازه خیلیدوسش دارم همیشه سعی میکنم تیپم و قیافم و صدام مثل اون باشه

 153. بهار گفت:

  قشنگ بود ولی لطفا برامون عکس های والپیپرسش رو بذار

 154. سحر 3 گفت:

  دوسش دارممممممممممم @ @ @ i love you @@@ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مرسی اجی گلم

 155. مهلا گفت:

  سلااااااااااااااااااام لطفا

  بیشتر عکس های سلنا بذارید

 156. سلنا گفت:

  من عاشق جاستینم اما سلنا کم عشقم جاستین وبلاگتم اواجان خیلی عالی بود.

 157. romina گفت:

  میشه از مایلی سایرس هم عکس بذاری

 158. romina گفت:

  از سلناوجاستینم بذار

 159. zahra گفت:

  aksaee k gozashte budi vaghean ali bud ta hala mesle in aksa jaee nadide budam mersi

 160. خاله مارمولک گفت:

  واقعا بیکارین اخه کارو زندگی ندارین که همش تو اینترین!؟!؟!

 161. صفورا گفت:

  ممنونم اوا جون من همیشه وبلاگتو دوست داشتم موفق باشی

 162. SAHAR گفت:

  خیلی کم بود
  ولی یه مو کندن از خرس غنیمته……….
  لطفا عکس های جاستینم بزارین

 163. سحر گفت:

  عالیییییییی بود مرسی

 164. میثم گفت:

  بابااااااااااا چه قدر قوربون صدقه هم میرید بعضی وقت ها ادم حالش بهم می خوره

 165. مریم گفت:

  سلام عالی بود بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 166. مریم گفت:

  عالی بود بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 167. مهرناز گفت:

  خوب بود مورد قبول بود

 168. مهتاب گفت:

  خیلی خوشکلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جاستین هم خوشکل هستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 169. محسن گفت:

  سلام به همگی:-Pخوب بود مرسی

 170. عاشق گفت:

  دارم می میرم برات

 171. امیر گفت:

  فقط سلنا ! بهترین خواننده هستش

 172. Shirin گفت:

  عاشق سلنام

 173. ashkan گفت:

  عاشقشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 174. سارا گفت:

  عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 175. yas گفت:

  سلام اواجون خوبی یه درخواستی داشتم البته اگرقبول کنی

 176. محدثه گفت:

  jkhjhgckjkyfhusertwetfgdxchnvbkmgbmkfhjyjeglp[yi[rm.;dfmbdosjpgheiptj;ui0oghjvfgjdfgcghfjhguijhbjkmnbkjhkjhjgjhfjgjbgkjgkjghjgjhbjhfuthdtrsxfgxchchgjfuhrtikweuiuuiugffvcvxcv

 177. ارمیتا گفت:

  عکس های demi lovata هم بذارین

 178. marena گفت:

  سلام دوست عزیز وب خوبی داری خوش حال میشم به وب من هم سربزنی وباهم تبادل لینک کنیم بایییییییییییییییییییییی بوس